Examen de promovare în grad, la SJU Buzău

12 februarie 2020 | 0 comentarii |

Dosarele de înscriere se depun până pe 15 februarie, iar examenul va fi susținut cinci zile mai târziu.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău a anunțat o nouă sesiune de examene de promovare în grad profesional, astfel că în data de 20 februarie, începând cu ora 10.00, va organiza examen pentru referenții de specialitate gradul III, care doresc să promoveze în treapta superioară. Examenul va avea loc la sediul spitalului și va consta în susținerea unei probe scrise, iar în această perioadă este în plină desfășurare etapa de înscriere.

Astfel, angajații interesați să susțină examenul de promovare în gradul superior trebuie să își depună dosarele la Serviciul Resurse Umane al spitalului, până pe data de 15 februarie, ora 16.00.

După cum reiese din anunțul oficial, dosarele trebuie să conțină o cerere de înscriere la examen și o copie după cartea de identitate, însoțite de referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de managerul spitalului și de calificativul obținut de candidat, conform fișei de evaluare.

 

Pentru ca dosarul să fie admis, calificativul de evaluare trebuie să fiebine” sau „foarte bine”, iar candidatul trebuie să aibă o vechime minimă în specialitate de cel puțin trei ani și jumătate.

Lucrările scrise susținute de candidați în data de 20 februarie vor fi corectate de o comisie care va ține cont de nivelul cunoștințelor teoretice, dar și de abilitățile de comunicare, capacitatea de sinteză, complexitatea, inițiativa și creativitatea de care dă dovadă candidatul. Fiecare din aceste criterii va avea o pondere în notarea finală, care poate fi maxim 100 de puncte.

Pentru a promova examenul, fiecare candidat trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte, rezultatele examenului urmând a fi afișate atât la sediul unității medicale, cât și pe site-ul spitalului, la cel mult două zile după susținerea probei scrise.

Candidații nemulțumiți vor putea depune contestație în termen de o zi de la data afișării rezultatelor, iar aceasta va fi analizată de o comisie. Lucrarea va fi reevaluată, iar rezultatul contestației va fi anunțat în maxim două zile de la expirarea termenului limită până la care putea fi depusă.

 


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*