SJU Buzău organizează examen de promovare în grad

15 mai 2019 | 0 comentarii |

Perioada de înscriere este în plină desfășurare, iar examenul va fi susținut spre sfârșitul acestei luni.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău anunță organizarea unei noi sesiuni de examen pentru promovarea în grad sau treapta profesională a angajaților cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care îndeplinesc condițiile necesare. Este vorba de cinci categorii de angajați, atât personal medical cât și personal nemedical, în prezent fiind în plină desfășurare perioada de înscriere.

În cadrul categoriei posturilor de personal medical și medical auxiliar se va susține examen pentru promovarea din gradul de asistent medical generalist debutant la cel de asistent medical generalist, respectiv, pentru promovarea de la gradul de infirmieră debutantă la cel de infirmieră.

Pentru angajații care fac parte din personalul nemedical este vorba de promovarea din gradul de consilier juridic debutant la cel de consilier juridic grad III, din gradul de referent de specialitate debutant la cel de referent de specialitate gradul III și de promovarea din gradul de statistician medical debutant la cel de statistician medical.

În anunțul postat pe site-ul spitalului se mai precizează ca examenul va consta în susținerea unei probe scrise și va avea loc la sediul unității medicale.

 

Data la care se va susține examenul pentru toate cele cinci posturi este 27 mai, începând cu ora 10.00, iar până pe 21 mai, la ora 14.00, angajații care îndeplinesc condițiile necesare își pot depune dosarele de înscriere la Serviciul de Resurse Umane al spitalului.

Dosarul candidaților trebuie să conțină o cerere de înscriere la examen, o copie după cartea de identitate, referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de șeful instituției, calificativul obținut conform fișei de evaluare, iar în cazul infirmierelor mai este nevoie de certificatul de absolvire a cursului pentru această calificare.

Toate categoriile de candidați trebuie să aibă o vechime de cel puțin șase luni în unitatea medicală și în profesia pentru care dorește promovarea în grad sau treaptă profesională și să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale.

 

Examenul constă în susținerea unei probe scrise, iar lucrarea va fi evaluată de o comisie ai cărei membri vor acorda un punctaj individual, care poate fi de maxim de 100 de puncte, pe baza unor criterii a căror pondere în notarea finală va fi stabilită de aceeași comisie.

Se vor puncta cunoștințele teoretice, abilitatea de comunicare, capacitatea de sinteză, împreună cu complexitatea, inițiativa și creativitatea. Nota finală va fi media rezultată în urma notării individuale făcute de fiecare membru al comisie, iar pentru a promova, candidații trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte.

Rezultatele examenului se vor afișa până la data de 29 mai, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în termen de o zi lucrătoare de la momentul afișării.

Lucrările pentru care vor fi depuse contestații vor fi reevaluate de o comisie de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate în termen de două zile lucrătoare.

Bibliografia și tematica pentru cele cinci examene de promovare în gradul sau treapta profesională pot fi consultate pe site-ul SJU Buzău.

 


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*