Spitalele vor putea angaja și medici care nu au susținut examenul de specialist

20 ianuarie 2022 | 0 comentarii |

Un proiect de Ordonanță de Urgență lansat în transparență de Ministerul Sănătății modifică o serie de prevederi privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, între care și posibilitatea ca medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist să se poată angaja în spitale.

 

Ministerul Sănătății a lansat, în transparență decizională, un proiect de Ordnanță de Urgență prin care se modifică și completează Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Între noile articole nou introduse în actul prevede că „în unitățile sanitare publice posturile vacantate ca urmare a încetării contractului individual de muncă cu rezidenții pe post, pot fi ocupate prin concurs de către rezidenții aflați în anul 3-6 de pregătire, cu avizul Ministerului Sănătății”, precum și faptul că „medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic și salarizarea corespunzătoare ultimului an de pregătire, în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal și sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă”, se precizează în .

Lista unităților sanitare publice aflate în situația menționată se publică pe site-ul direcției de sănătate publică și se actualizează trimestrial, prevede actul normativ.

 

Este imperios necesar să fie utilizat capitalul uman reprezentat de medicii care au finalizat stagiul de pregătire prin rezidențiat, dar care din motive justificate nu au susținut examenul de specialist, mai ales în contextul în care rețeaua de asistență medicală publică se confruntă cu deficit major de personal specializat, deficit acutizat în condițiile pandemiei de SARS-COV2”, se mai arată în expunerea de motive. Printre schimbările preconizate se numără accesul la examenul de specialist pentru rezidenții detașați în alte unități sanitare care au întrerupt stagiul în care se aflau în baza Ordinului comandantului acțiunii, pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de SARS-Cov2, menționându-se că „în acestă situație se află un număr semnificativ de rezidenți care urmează să susțină examenul în primul trimestru al anului 2022, iar promovarea examenului le va permite acestora să intre pe piața muncii ca specialiști cu drepturi depline”, precizează inițiatorii documentului.

 

Actul normativ are în vedere rezolvarea situației absolvenților de medicină, promoții anterioare anului 2005, care nu dețin un titlu de specialist, dar care sunt în prezent încadrați ca medici de medicină generală în servicii de ambulanță, UPU/SMURD, cabinete școlare etc. și pentru a se evita situțiile în care a fost necesară confirmarea ca rezidenți a tuturor candidaților care au obținut punctaj de promovare la concursurile de rezidențiat din decembrie 2019, respectiv noiembrie 2020 și s-a pus o mare presiune atât pe coordonatorii de rezidențiat, care sunt în număr limitat, cât și pe unitățile sanitare acreditate.

Începând cu anul 2022, cifra de școlarizare pentru rezidențiat este egală cu numărul de locuri cumulat cu numărul de posturi conform art. 18 și este stabilită prin ordin al ministrului sănătății. Pentru domeniul medicină, cifra de școlarizare este egală cu numărul absolvenților cu diplomă de licență din promoția anului în curs. La stabilirea cifrei de școlarizare pentru concursul de rezidențiat se are în vedere capacitatea de pregătire disponibilă transmisă de instituțiile de învățământ superior cu profil medical acreditate, până cel târziu la data de 1 august a fiecărui an.”

 

Proiectul prevede, de asemenea, creșterea calității pregătirii rezidenților de la domeniul medicină dentară și domeniul farmacie prin reducerea supraaglomerării unităților de pregătire și corelarea numărului de rezidenți cu numărul de profesori/îndrumători de formare; reducerea cheltuielilor bugetare prin reglementarea mai precisă a perioadei de finanțare de la bugetul statului a cheltuielilor de personal în scopul formării de specialiști care să ocupe posturile vacante din unitățile sanitare; realizarea unei ciclicități în ceea ce privește revizuirea curriculumurilor de pregătire, în acord cu progresul științei; punerea în aplicare a politicilor privind creșterea gradului de digitalizare prin introducerea „caietului de monitorizare” în format electronic; reglementarea de urgență a situațiilor privind schimbarea specialității pentru rezidenții pe loc care din motive obiective nu pot efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidențiat.

Proiectul prevede și impunerea unei vârste maxime de prezentare la concursul de rezidențiat, astfel încât rețeaua de asistență medicală, în primul rând cea publică, să mai poată beneficia de serviciile medicilor specialiști, medicilor stomatologi specialiști și farmaciștilor specialiști cel puțin un număr de ani egal cu durata medie de pregătire prin rezidențiat.

 

Prin excepție, în vederea prezentării la examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, medicii rezidenți, medicii stomatologi rezidenți și farmaciștii rezidenți detașați în alte unități sanitare sau care au întrerupt stagiul în care se aflau în baza Ordinului comandantului acțiunii, pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de SARS-Cov2, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, sunt considerați în perioada respectivă în stagiul de bază în specialitatea în care au fost confirmați prin ordin al ministrului sănătății.

Procedura de modificare/adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea duratei de pregătire prin rezidențiat, se stabilește prin ordin al ministrului sănătății în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei Ordonanțe, se menționează în documentul postat pe site-u oficial al MS.

 

* Proiectul Ordonanței de urgență și expunerea de motive sunt puse în transparență decizională până pe data de 15 februarie, iar observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro, până în cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, care poate fi consultat, integral, AICI.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*