Spitalul de Psihiatrie Săpoca își rezolvă problema infecțiilor nosocomiale printr-un proiect de peste 11 milioane de lei

9 martie 2023 | 0 comentarii |

Proiectul unității medicale va fi implementat cu fonduri din PNRR și vizează dotarea laboratorului propriu cu aparatură modernă și realizarea altor investiții care să conducă la creșterea calității actului medical. 

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate medicală aflată în subordinea Ministerului Sănătății, care asigură servicii de psihiatrie  măsuri de siguranță din 11 județe (Buzău, Bucureşti, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Tulcea), este una dintre unitățile sanitare ale căror proiecte au fost admise în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”.

Proiectul va dispune de o finanțare de aproape 11,6 milioane de lei și are o durată de implementare de 15 luni (24 februarie 2023 -30 aprilie 2024).

Prin noul proiect, unitatea medicală va investi în dotarea laboratorului de analize medicale cu aparatură performantă, în vederea creșterii calității actului medical, precum și realizarea altor investiții care vor conduce la creșterea actului medical și, implicit, la dminuarea riscului de infecții intraspitalicești.

 

Conducere SPMS Sapoca

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea unității medicale de a gestiona și preveni infecțiile nosocomiale, în vederea reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) prin dotarea laboratorului cu aparatură performantă, cu ajutorul căreia să se efectueze analize specializate de microbiologie, precum și prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca și-a stabilit măsuri clare și ferme pentru a preveni răspândirea infecțiilor nosocomiale, pentru ca pacienții să poată beneficia de ajutorul medical necesar, iar serviciile medicale oferite să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, a declarat managerul spitalului, dr. Gabriela Pîrîu.

 

Gabriela Piriu, Oana Anica

Conducerea Spitalului Săpoca menționează că pandemia COVID-19 a evidențiat „vulnerabilitatile infrastructurii sanitare din România, mai ales în spitalele vechi, cum este și spitalul nostru, cu circuite deficitare, unde controlul infecțiilor nosocomiale este dificil, cu impactul asupra siguranței pacientului și a cadrelor medicale. Având în vedere faptul că dotarea actuală a spitalului cu echipamente și materiale privind prevenirea și reducerea IAAM este departe de standardele din țările europene avansate, implementarea noului proiect ne va permite detectarea precoce, supravegherea, prevenirea și controlul infectiilor nosocomiale, completează ec. Oana Anica, directorul economic al spitalului.

 

Potrivit datelor colectate de Centrul European pentru Controlul Bolilor Transmisibile (ECDC), în urma unei inspecții efectuate în 2016, s-a constatat că, în România, spitalele sunt supraaglomerate, infecțiile nu sunt raportate, personalul nu este instruit, iar laboratoarele nu sunt dotate pentru a propune soluții de diminuare a infecțiilor.

România raportează, în momentul de față, 1% din totalul cazurilor externate ca fiind IAAM, în timp ce media europeană este de 7%. În plus, „la nivelul UE sunt, în fiecare an, 37.000 de decese care sunt datorate IAAM, iar numărul de decese care sunt parţial atribuite acestor infecţii este de cel puţin trei ori mai mare”, a precizat recent, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, menționând că numărul deceselor care ar putea fi atribuite IAAM în țara noastră ar fi „de circa 1.700, înregistrate la nivelul unui an”.

În acest context, conducerea Spitalului Săpoca a concluzionat că, pentru prevenirea, depistarea precoce, monitorizarea și tratarea infecțiilor nosocomiale este necesar să se acorde o importanță crescută testelor de laborator, astfel că proiectul înaintat Ministerului Sănătății a vizat în principal dotarea laboratorului cu aparatură performantă, dar și creșterea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție, prin dotarea cu aparatură de ultimă generație.

 

Alina Ungureanu, Gabriela Piriu

Prin proiectul de finanțare aprobat în cadrul Programul Național de Redresare și Reziliență vor fi achiziționate un analizor pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masă MALDI-TOF, un analizor automat imunologie, un sistem automat de identificare și testare a sensibilității la antibiotice și antifungice, șase sisteme automate de identificare și testare a sensibilității la antibiotice și antifungice.

Echipamentele vor fi compatibile și interdependente, iar soluțiile vor fi integrate în spatiul disponibil, conform procedurilor de lucru adaptate metodologiei EUCAST. Proiectul propune implementarea extinsă si uniformă a standardelor europene de interpretare, prin achiziționarea de echipamente pentru laboratorul de microbiologie, care vor asigura creșterea calității rezultatelor obținute și integrarea rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de cercetare efectuate de medicii noștri, la nivel european, a explicat dr. Alina Ungureanu, directorul medical al spitalului.

 

Echipamentele propuse în cadrul proiectului vor asigura identificarea rapidă a bacteriilor și scăderea semnificativă a timpului necesar pentru emiterea unui rezultat, precum și integrarea rezultatelor din laborator, pentru a se obține date și rapoarte consolidate care să ajute la gestionarea infecțiilor, în special a celor nosocomiale.

Analizorul automat imunologie va permite dozarea de anticorpi și diagnosticarea bolilor infecțioase, iar sistemul automat de identificare și testare a sensibilității la antibiotice și antifungice va permite identificarea și testarea sensibilității la antibiotice și antifungice a bacteriilor și levurilor, oferind astfel informații valoroase medicilor, în vederea luării deciziilor optime de tratament a pacienților. Dezvoltarea, îmbunătățirea capacității și capabilității laboratorului pentru efectuarea de analize specializate de microbiologie din cadrul spitalului va conduce creșterea calității rezultatelor obținute și integrarea rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de cercetare la nivel european și implicit, pe termen lung, acestea vor contribui la reducerea vulnerabilităților sistemului de sănătate din România”, detaliază managerul Gabriela Pîrîu care, fiind specializată în Medicină de Laborator, cunoaște foarte bine procedurile, protocoalele și normele în domeniu.

 

Din cauza numărului tot mai ridicat de cazuri de infecții intraspitalicești a apărut necesitatea implementării unor soluții mai eficiente, economice și ecologice, iar principala alternativă la soluțiile actuale, pe lângă aplicarea unor practici aseptice și a unor strategii de izolare, este utilizarea de echipamente automatizate destinate reducerii infecțiilor noscomiale.

Prin dotarea unității sanitare cu echipamente automatizate destinate reducerii infecțiilor noscomiale se vor diminua erorile umane și se va asigura control asupra factorilor de risc, pentru a lua măsuri de atenuare și prevenție a evenimentelor nefaste din spital. Achizitionarea de echipamente și materiale sanitare performante va conduce la asigurarea precauțiilor suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protecție, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, educația continuă a personalului în privința igienei), la creșterea capacității de prevenire și reducere a IAAM din cadrul spitalului”, a completat as. medical Maria Tănase, directorul de îngrijiri al unității medicale.

 

Obiectivul proiectului „Îmbunătățirea actului medical prin dotarea laboratorului și a cadrelor medicale cu aparatură modernă” în Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca este conform cu directivele Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii, riscului de infecții nosocomiale.

Obiectivul general – Creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca – va contribui și la îmbunătățirea activităților de control al infectiilor nosocomiale la nivel de spital și la nivel national, la menținerea la minim a ratei infecțiilor nosocomiale, la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scăderea numărului de pacienți cu infecții nosocomiale și implicit la creșterea siguranței pacienților din cadrul spitalului. În plus, proiectul propus este vital pentru Județul Buzău, prin organizarea în cadrul spitalului a unor izolatoare moderne de boli infecțioase destinate pacienților cu afecțiuni psihice,  prin care se acoperă nevoile din prezent la nivelul infrastructurii de sănătate din Săpoca și localitățile aparținătoare și se asigură siguranța pacienților prin limitarea răspândirea virusurilor și prin abordarea corespunzătoare a pacienților cu boli infecțioase și afecțiuni psihice.

 


Adaugati un comentariu


 

*