Unităților sanitare din România le lipsește cultura raportării erorilor medicale

Anul trecut, 42 % dintre  aceste unități nu au raportat nicio eroare, conform unui studiu realizat de Observatorul Român de Sănătate.

 

Pe parcursul anului trecut, 217 unități sanitare din cele 513 înregistrate la Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) nu au raportat niciun eveniment advers asociat actului medical, după cum reiese din studiul „Siguranţa pacientului în actul medical”, realizat de Observatorul Român de Sănătate la iniţiativa asociaţiei Ayan. Cele 217 unități care nu au făcut nici o raportare reprezintă 42% din totalul celor înregistrate la ANMCS, iar autorii studiului spun că acest lucru indică faptul că în România încă nu există încă o cultură a raportării erorilor medicale, bine înrădăcinată în practicile sistemului de sănătate, cu efecte negative inclusiv la nivelul procesului de învăţare din greşeli. Dintre erorile raportate, jumătate au fost cauzate de nerespectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Studiul a fost realizat în contextul în care pandemia de Covid-19 a evidenţiat vulnerabilităţile sistemelor de sănătate din întreaga lume, inclusiv din România. Astfel, am analizat siguranţa pacientului concentrându-ne pe erorile care apar în actul medical, cu scopul final de a contribui la îmbunătăţirea practicilor de siguranţă a pacientului. Acest lucru este imperios necesar pentru creşterea calităţii asistenţei medicale şi a încrederii populaţiei în actul medical. Prin acest studiu ne propunem şi să creăm o platformă de dialog între autorităţi, medici şi pacienţi, astfel încât să poată fi găsite soluţii concrete în beneficiul tuturor părţilor implicate”, a declarat Constantin Radu, directorul executiv al Observatorului Român de Sănătate.

 

Acesta mai spune că în legislaţia din România lipseşte o definiţie clară a conceptului de eroare medicală, în concordanţă cu terminologia recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Uniunea Europeană. „Sistemul actual de raportare vizează evenimentele adverse asociate asistenţei medicale, care prin definiţie includ doar erorile medicale cu consecinţe asupra pacientului. Dar erorile medicale se referă şi la acele greşeli ce apar în asistenţa medicală care nu au consecinţe asupra pacientului, iar omiterea raportării acestora constituie o barieră în procesul de învăţare din greşeli”, a mai adăugat Constantin Radu.

În anul 2009, Consiliul European a sugerat statelor membre UE implementarea unui set de măsuri pentru siguranţa pacientului, precum sisteme de raportare şi învăţare, emanciparea pacientului, politici naţionale şi locale de siguranţa pacientului şi diseminarea informaţiilor despre siguranţa pacientului către părţile implicate în asistenţa medicală. O evaluare cu privire la procesul de implementare a măsurilor recomandate, publicată într-un raport al Comisiei Europene din 2014, arată că România se clasa pe ultimul loc, alături de Slovenia, cu doar 3 sub-măsuri implementate, din 13 recomandări. „În prezent, România are un sistem de raportare a evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale doar în unităţile sanitare cu paturi, faţă de alte ţări în care raportarea cuprinde şi ambulatorii, cabinete de medicina familiei şi centre rezidenţiale pentru bătrâni”, se mai arată în raportul Observatorului Român de Sănătate.

 

În ceea ce priveşte evenimentele adverse raportate, cele mai frecvente sunt infecţiile nosocomiale, erorile de medicaţie şi căderile. În anii 2019 şi 2020, în România au fost raportate peste 5.800 cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale, peste 1.300 de erori medicale care au rezultat în traumatismul pacientului şi 128 de cazuri de deces din cauza unor erori medicale. Printre cei mai expuşi erorilor medicale sunt pacienţii pediatrici, potrivit acelorași datelor prezentate în studiu. O altă situaţie evidenţiată de Observatorul Român de Sănătate priveşte Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul direcțiilor de sănătate publică. Din datele adunate de la 31 de DSP-uri din ţară, peste jumătate dintre sesizările adresate Comisiilor de malpraxis sunt respinse pe motiv de lipsă a documentelor sau neplată a taxei pentru experţii care ar trebui să analizeze cazul. Doar 4,3 % din sesizările înregistrate la nivelul Comisiilor de malpraxis în perioada 2015 – 2019 au fost confirmate ca fiind malpraxis.

Având în vedere aceste rezultate, Observatorului Român de Sănătate recomandă îmbunătăţirea actualei metodologii de raportare și comunicarea transparentă a datelor generate de sistemul de raportare al ANMCS. Totodată se precizează că ar fi necesară obligativitatea raportării sau introducerea unei forme de recompensă pentru unităţile sanitare care raportează, precum și transmiterea către fiecare unitate sanitară care raportează erori medicale a unor rapoarte periodice care să cuprindă şi recomandări specifice pentru reducerea frecvenţei acestora.

 


Adaugati un comentariu


 

*