Val de angajări la Spitalul Săpoca

16 august 2019 | 0 comentarii |

Unitatea medicală a scos la concurs 13 posturi contractuale de exceuție, pentru care se pot depune dosarele de înscriere la secretariatul comisiei de concurs, până pe 23 august.

 

Dr. Viorica MIhalașcu

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca (SPMSS) face organizează concurs pentru ocuparea a 13 posturi contractuale de execuție, la începutul lunii septembrie. Cele mai multe dintre acestea, mai exact 9 posturi, sunt de supraveghetori (muncitori necalificați) pentru bolnavii psihic periculoși, internați din 11 județe, în Secția exterioară Ojasca a unității medicale.

Faptul că se angajează așa mulți supraveghetori este explicat de conducerea unității medicale prin faptul că „în ultimii ani a crescut constant numărul de pacienți care au comis fapte de natură penală și pentru care s-au instituit măsuri de siguranță. Aceștia, având antecedente psihiatrice și grad ridicat de periculozitate, dar fiind considerați fără discernământ la momentul săvârșirii faptei, nu ajung în penitenciar, ci sunt internați într-un spital de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, până la vindecare sau ameliorarea stării de sănătate care înlătură gradul de pericol. În spitalul Săpoca sunt internați pacienți din 11 județe cu astfel de probleme, iar în ultimii 2 ani s-au făcut puține angajări, pentru că în 2018 a funcționat prevederea legală conform căreia la 2 posturi vacantate s-a putut face o singură angajare, iar anul acesta am avut buget abia de la 1 august, când s-a semnat contractul cu CJAS pentru 2019”, a precizat dr. Viorica Mihalașcu, manager SPMS Săpoca.

 

Celelalte posturi scoase la concurs sunt de asistent medical – specialitatea nutriție (1 post cu ½ normă), de spălătoreasă (1 post, secția Săpoca) și 2 posturi de economist, unul de economist gr. II în cadrul Biroului de achiziții publice și altul de auditor gr. II în cadrul Compartimentului de audit intern.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului RUNOS al unității medicale, până pe data de 23 august, ora 16,00. Acestea vor conține o cerere de înscriere, o copie a actului de identitate, copii ale diplomelor care atestă nivelul studiilor /specializărilor (acolo unde este cazul) care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, carnetul de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă /în meserie și/sau în specialitatea studiilor, cazierul judiciar, adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, curriculum vitae, certificatul de membru OAMGMAMR (pentru postul de asistent medical) vizat pe anul 2019.

De asemenea, dosarul trebuie să conțină chitanța care atestă achitarea taxei de concurs, în valoare de 50 de lei, achitată la casieria unității medicale.

 

Participarea la concurs este condiționată de îndeplinirea unor condiții specifice postului/ funcției contractuale pentru care se candidează.

Astfel, pentru postul de auditor gr. II se pot înscrie la concurs doar absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea economist, cu o vechime în specialitate de cel puțin 1 an.

Pentru postul de economist gr. II – Achiziții publice, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea economist,cu o vechime în specialitate de cel puțin 6 luni.

Postul de asistent medical nutriție-dietetică poate fi ocupat de absolvenți ai liceului sanitar/ școală postliceală sanitară sau studii superioare de scurtă durată și studii superioare cu specializarea asistent medical nutriție-dietetică cu cel puțin 6 luni vechime în specialitate și care deține certificat de membru OAMGMAM vizat pe anul în curs.

Pentru posturile de supraveghetori (muncitori necalificați) bolnavi psihic periculoși nu sunt prevăzute condiții speciale de vechime și calificare, iar pentru postul de spălătoreasă pot candida absolvenți de școală generală/ profesională /liceu fără  condiții de vechime.

Examenul va avea loc în zilele de 5 septembrie (proba scrisă) și 9 septembrie (proba practică/interviu).

*Detalii despre concurs și bibliografia specifică fiecarei specialități pot fi consultate pe site-ul spitalului, iar relații suplimentare pot fi solicitate la telefon: 0238.528.145/6/7, int. 115 – serviciul RUNOS.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*