A fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru angajații din sistemul public de Sănătate

5 septembrie 2023 | 0 comentarii |

Federațiile Sanitas și Solidaritatea Sanitară anunță că a fost semnat Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de negociere Sănătate.

 

Cele două organizații sindicale reprezentative din domeniul sănătății, Sanitas și Solidaritatea Sanitară, anunță că, după mai bine de un an de negocieri cu Guvernul a fost semnat noul Contract colectiv de muncă (CCM) din Sănătate, care aduce angajaților o serie de drepturi esențiale și deschide posibilitatea rezolvării în viitorul apropiat a unor serii de probleme prin intermediul anexelor a căror negociere este prevăzută în următoarele 3 – 6 luni de la înregistrarea contractului colectiv de muncă.

Am semnat astăzi un nou contract colectiv de muncă, avantajos pentru membrii noștri de sindicat din sectorul public de Sănătate. Drepturile celor pe care îi reprezentăm sunt mai bine protejate și, ceea ceeste foarte important, nu numai că am conservat ceea ce obținusem în CCM-urile anterioare pentru angajați, ci am reușit să obținem și drepturi suplimentare. Sub incidența documentului semnat astăzi intră angajații din toate instituțiile sanitare aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății, precum și cele aflate în subordinea autorităților locale și a instituțiilor publice cu rețea sanitară proprie. În perioada următoare, ne vom concentra pe negocierile unui CCM la nivel de Asistență Socială, negocieri care sunt deja începute”, a declarat Leonard Bărăscu, președintele Federației SANITAS.

 

Noul Contract Colectiv de Muncă își va produce efectele odată cu înregistrarea documentului la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Știm că așteptările legitime ale angajaților din sănătate depășesc cu mult categoria și amploarea drepturilor ce pot fi obținute prin intermediul contractului colectiv de muncă la nivel de sector. În acest sens, precizăm că acest CCM include câteva mecanisme necesare pentru obținerea unora dintre aceste drepturi. Spre exemplu, chiar dacă legea nu permite negocierea prin CCM a drepturilor salariale, am reușit includerea în el a unor reguli aplicabile noii legi a salarizării. Dacă ne raportăm la propunerile pe care Federația «Solidaritatea Sanitară» le-a înaintat la acest contract colectiv de muncă, am putea considera că forma finală nu constituie nivelul maxim de reușită. Dacă avem însă în vedere condițiile de desfășurare a negocierilor și, mai ales, așteptările angajaților din sănătate de la acest contract colectiv de muncă, ținând cont totodată de limitele specifice acestuia, putem considera că acesta este un nivel optim de reușită. Cu alte cuvinte, am reușit să transpunem în acest contract colectiv de muncă aproape tot ce se putea transpune”, susține liderul Solidaritatea Sanitară, Viorel Rotilă.

 

Principalele drepturi de care vor beneficia angajații din sistemul public de sănătate, transmise de Federția „Solidaritatea Sanitară”, sunt:  

„· Acordarea drepturilor suplimentare aferente concediului de odihnă – CO suplimentar pentru vechime în muncă, fidelitate și condiții de muncă;

· Dreptul angajaților care lucrează în ture la pauza de masă de 30 de minute, inclusă în timpul de lucru; 

· Recunoașterea dreptului la concediul de odihnă neefectuat în anii anteriori din cauza activității desfășurate în interesul angajatorului; 

· Recunoașterea dreptului la a recupera orele suplimentare efectuate și nerecuperate sau neplătite;

· Calculul indemnizației de concediu va lua în considerare și drepturile salariale aferente indemnizației de hrană, obligatoriu, pentru toate unitățile;

· Un set de principii, aplicabile noii legi a salarizării, menite să apere drepturile esențiale ale angajaților din sectorul public de sănătate și să crească gradul de echitate al salarizării;

· O anexă dedicată armonizării vieții profesionale cu viața personală, ce include o serie de drepturi privitoare la flexibilizarea timpului de lucru.

· Un mecanism de apărare a angajaților din sănătate împotriva unor abuzuri, prin intermediul procedurii obligatorii aplicabile cercetării disciplinare prealabile.

· Un sistem complex de protecție a angajaților împotriva discriminărilor, hărțuirii fizice și morale, mobingului, care include obligația angajatorului de a evalua periodic riscul de epuizare profesională a lucrătorilor.

· Dreptul angajaților cu mai multe contracte individuale de muncă de a-și lua concediul de odihnă în aceeași perioadă la toate contractele.

· O importantă dimensiune de prevenție, materializată prin respingerea încercării Ministerului Sănătății de-a elimina o serie întreagă de drepturi anterioare.

· Transpunerea în mod specific sistemului sanitar a modificări lor legislației muncii din ultima perioadă.

 

Pe lângă drepturile pe care le conține, noul CCM deschide posibilitatea rezolvării unor serii de probleme, prin intermediul anexelor a căror negociere este prevăzută în termen de 3 sau 6 luni de la înregistrarea acestui contract colectiv de muncă, cum ar fi:

a. În termen de 3 luni

· Procedura stabilirii drepturilor salariale între minim și maxim, în toate cazurile în care legea prevede astfel de drepturi.

· Procedura privind organizarea şi efectuarea gărzilor în afara programului normal de lucru, ce va include și regulile aplicabile limitelor timpului de lucru.

· Procedura de conciliere amiabilă a conflictelor individuale de muncă, înainte de acțiunea în instanță.

· Procedura stabilirii turelor/repartizării angajaților pe ture.

· Stabilirea obligațiilor de informare și a altor prevederi specifice raporturilor juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, reglementate prin legi speciale.

 

b. În termen de 6 luni:

· Procedura evaluării prealabile, incluzând criteriile de evaluare. Aceste criterii de evaluare sunt deosebit de importante deoarece ele pot constitui referința pentru toate criteriile de evaluare, inclusiv cele ce vizează performanța.

· Procedural pentru stabilirea sporurilor pentru condiţii deosebit de periculoase, la nivel de unităţi sanitare.

· Procedura pentru acordarea concediului de odihnă anual plătit pentru fiecare contract individual de muncă, proporţional cu timpul lucrat.

· Procedura pentru Implementarea Echivalării Competențelor Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală.

· Instituirea Parteneriatului pentru coordonarea formării profesionale continue și înființarea Comitetul Sectorial Sănătate.

· Metodologia privind constituirea procedurii auditului timpului de muncă.

· Planul de acțiune pentru instituirea unui Sistem Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate acesta vizând monitorizarea îmbolnăvirilor profesionale din sectorul bugetar Sănătate şi identificarea situaţiilor care au caracter de boli profesionale.

· Metodologia de Organizare a Mentoratului, Adaptării şi Practicii Profesionale.

· Metodologia privind elaborarea planului sectorial de formare şi planurilor de formare la nivelul unităţilor.

· Procedura de informare şi consultare aplicabilă sistemului sanitar”.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*