Revendicările sindicaliștilor din Sănătate, pe masa ministrului Costache

12 decembrie 2019 | 0 comentarii |

Reprezentanții principalelor organizații sindicale din sistemul sanitar au fost invitați la o primă undă de discuții cu ministrul Sănătății.

 

Ministrul Victor Costache a anunțat că dorește să aibă o strânsă colaborare cu colegiile profesionale, organizațiile de pacienți și sindicatele din sistemul sanitar, pe care le consideră parteneri strategici în misiunea de a reforma sistemul sanitar, pe care și-a asumat-o la preluarea mandatului. În acest scop a inițiat deja o serie de discuții cu reprezentanții acestora, iar după întâlnirea avută cu medicii de familie, ieri s-a întâlnit cu sindicaliștii, la minister.

Au fost prezenți reprezentanții principalelor organizații sindicale din sistem – Sanitas și Solidaritatea Sanitară – care au venit la discuții cu propriile liste de revendicări, pe care le-au prezentat ministrului.

Lista celor de la Sanitas a cuprins 10 puncte importante, primele două dintre ele referindu-se la asigurarea creșterilor salariale de la 1 ianuarie 2020 și raportarea tuturor sporurilor la salariul aflat în plată. Sindicaliștii i-au mai solicitat ministrului respectarea principiului echității în acordarea sporului pentru condiții de muncă și asigurarea dreptului la concediul de odihnă plătit pentru medicii integrați clinic, cu cumul de funcții, și pentru  angajaţii cu contract individual de muncă cu timp parțial.

 

Asigurarea finanţării tuturor creşterilor salariale prin transfer de la bugetul de stat către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a fost o altă revendicare pe lista celor de la Sanitas, ca și modificarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin reaşezarea coeficienţilor de ierarhizare în cadrul Anexei II și introducerea în această anexă a tuturor categoriilor de personal care lucrează în sistemul sanitar.

Aceștia au mai cerut să se urgenteze reglementarea funcţionării spitalelor de psihiatrie, în special a celor 4 spitale de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, printre care se numără și spitalul de la Săpoca – Buzău. Aceștia mai doresc ca partenerii sociali să fie consultați în procesul de elaborare a legislației care reglementează profesiile din sistemul sanitar, cerând și reluarea negocierilor privind Contractul Colectiv de Muncă pentru articolele în care partenerii sociali s-au angajat ca, în termen de 6 luni de la semnare, să elaboreze proceduri și criterii de aplicare.

Nu în ultimul rând, revizuirea actelor normative care prevăd acordarea unor facilități pentru salariații din sistemul sanitar, respectiv servicii, tratament și medicație gratuită, actualizarea acestora și punerea lor în aplicare este o altă revendicare inclusă pe lista Sanitas.

 

Lista cu revendicări a sindicaliștilor de la Solidaritatea Sanitară a cuprins 13 puncte, unele dintre ele fiind identice cu cele prezentate de colegii de la Sanitas.

În plus, reprezentanții acestei federații sindicale au mai solicitat retragerea legii profesiilor de pe transparenţă decizională şi discutarea ei cu sindicatele reprezentative la nivelul sectorului sanitar, precum și urgentarea activităţilor pentru introducerea legii malpraxisului, „care să asigure o protecţie reală a profesioniştilor din Sănătate”.

Asigurarea gratuității pentru formarea profesională continuă a tuturor categoriilor de personal și continuarea demersurilor pentru implementarea echivalării competenţelor asistentelor medicale absolvente de postliceală sunt alte două solicitări adresate de Solidaritatea Sanitară, ministrului Sănătății.

De asemenea, sindicaliștii solicită și recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare la sistemul de pensii pentru angajații cu contracte individuale multiple şi introducerea posibilităţii pensionării anticipate prin această recunoaștere a cotizării suplimentare.

 

De cealaltă parte, ministrul Victor Costache și-a declarat deschiderea față de revendicările prezentate de sindicaliști, precum și disponibilitatea de a continua dialogul pe toate temele de interes comun.

În acest sens, a fost stabilit și un calendar al viitoarelor întâlniri pentru discutarea temelor propuse de sindicate. „Am stabilit calendarul colaborării dintre partenerii sociali și am demarat dialogul pe teme de interes care vizează creșterea calității condițiilor de muncă pentru profesioniștii din sistem, ca de exemplu asigurarea creșterilor salariale, rezolvarea inechităților salariale pentru diferitele categorii de personal, aspecte privind contractul colectiv de muncă, malpraxis. Îmi doresc menținerea în permanenţă a dialogului deschis şi constructiv pe toate temele de interes comun, bazat pe încredere și responsabilitate. Pentru Ministerul Sănătății sindicatele reprezintă unul din cei trei parteneri strategici, alături de colegiile profesionale și asociațiile de pacienți”, a declarat ministrul, la finalul discuțiilor.

Totodată, în această dimineață, Victor Costache și secretarul de stat Horațiu Moldovan,  au discutat cu conducerea Colegiului Medicilor din România și reprezentanți ai medicilor din Republica Moldova despre recunoașterea în Romania a calificărilor obținute în state terțe. Cu această ocazie, ministrul Sănătății a solicitat deblocarea dosarelor existente și identificarea soluțiilor pentru recunoașterea diplomelor din statele membre, cu respectarea normelor europene.


Adaugati un comentariu


 

*