A intrat în vigoare Legea asistenței medicale mobile

23 martie 2022 | 0 comentarii |

Actul normativ prin care se reglementează acordarea de servicii medicale în regim mobil, persoanelor din zonele cu acoperire medicală deficitară, a fost publicat în Monitorul Oficial.

 

Românii care trăiesc în zone izolate și care n-au mai văzut de ani de zile un medic în zona lor, vor putea primi, în curând, servicii medicale în regim mobil. Legea asistenței medicale mobile, aprobată de Parlament în februarie, a fost promulgată și publicată în Monitroul Oficial.

Ministerul Sănătății are la dispoziție 45 de zile, pentru a elabora și aproba, prin ordin, normele de aplicare, care se vor publica în Monitorul Oficial. Abia după aceea legea va putea fi pusă în practică, iar milioane de oameni care n-au ajuns la medic de ani de zile sau poate niciodată vor avea acces la servicii medicale. Asistența medicală în regim mobil se va acorda în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate, atât în scop preventiv cât și profilactic și vizează screeningul afecțiunilor medicale prevalente, controlul medical periodic, general și de specialitate, precum și livrarea medicamentelor din programele naționale de sănătate, la domiciliu, atât pentru bolnavii cronici, cât și pentru pacienții cu patologii acute, beneficiari ai asistenței medicale în regim mobil.

Serviciile de asistență medicală mobilă se vor acorda cu prioritate gravidelor, copiilor și altor categorii de persoane vulnerabile din zonele defavorizate care se confruntă cu lipsa cabinetelor de medicină de familie, a medicilor de familie sau a asistenților medicali comunitari, dar și persoanelor care nu sunt înscrise la medicul de familie, celor care nu au documente de identitate, copiilor, adolescentelor însărcinate și mamelor adolescente care nu au reprezentant legal, precum și persoanelor care nu au card de sănătate.

 

Noile ambulatorii medicale mobile vor fi, de fapt, caravane cu personal medical specializat – medici, medici rezidenți, asistenți medicali și moașe care se vor deplasa, cu echipamentele medicale necesare, într-un spațiu adecvat pentru a furniza servicii medicale în regim mobil pacienților, aflat la distanță față de sediul ambulatoriului propriu-zis și la peste 20 km de cel mai apropiat spital public sau ca urmare a lipsei furnizării unei anumite categorii de servicii medicale.

Vor fi implicați în aceste acțiuni și furnizori de servicii conexe actului medical, respectiv, medici stomatologi, farmaciști, psihologi, logopezi, opticieni, tehnicieni de proteze și orteze, tehnicieni dentari, biologi, biochimiști, fizio-kinetoterapeuți, dar și lucrători sociali și asistenți medico-sociali ai organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul sănătății.

Serviciile medicale vor putea fi acordate în cabinete și unități medicale mobile aprobate prin ordin al ministrului sănătății, în clădiri cu autorizație sanitară de funcționare sau în corturi medicale special amenajate, conform normelor de aplicare ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Astfel, caravanele medicale pot fi organizate temporar în unități medicale ambulatorii de specialitate, cabinete de medicină de familie, centre comunitare integrate, corturi special amenajate, rulote sau vehicule echipate corespunzător furnizării de servicii medicale mobile, construcții modulare, școli, cabinete școlare, săli de sport.

 

Ambulatoriile de specialitate mobile vor desfășura următoarele activități:

a) activități de medicină preventivă;

b) activități medicale curative;

c) activități de investigații și diagnostic;

d) activități de investigații clinice și paraclinice;

e) asistență medicală prin telemedicină;

f) activități de reabilitare medicală;

g) servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor;

h) activități conexe actului medical;

i) educație pentru sănătate.

Medicii specialiști vor desfășura activități de asistență medicală mobilă ca persoană fizică independentă/autorizată potrivit prevederilor legale sau ca angajați ai unei unități sanitare cu personalitate juridică în structura cărora funcționează entitatea ambulatorie de specialitate.

 

Sursă foto: INSP

Complementar activităților de asistență medicală mobilă se pot desfășura activități de educație pentru sănătate care constau în promovarea cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și totodată de formare a atitudinilor și deprinderilor favorabile unui comportament responsabil și sănătos, inclusiv informare cu privire la sănătatea reproducerii, sănătatea în timpul sarcinii și îngrijirea nou-născutului.

Educația pentru sănătate poate fi susținută de către medici specialiști, medici specialiști în medicina de familie, medici rezidenți, asistente medicale, moașe, asistenți medicali comunitari și reprezentanți ai instituțiilor și ONG-urilor care au ca obiect de activitate furnizarea de servicii educaționale în domeniul sănătății. Aceștia vor folosi, în vederea informării, materiale educative alcătuite pe nivelul de înțelegere al persoanelor vulnerabile și adaptate în funcție de vârstă.

Prin educația pentru sănătate se urmărește informarea și educarea populației în domeniul medical pentru a cunoaște manifestările bolilor și prevenirea lor, dobândirea unor atitudini și deprinderi care să fie favorabile sănătății și să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri ori la reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate.

Activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în cadrul asistenței medicale mobile pot include și informații ori ghidare în cariera medicală, precum și promovarea domeniilor medicale deficitare din punctul de vedere al personalului calificat.

 

Personalului medical care acordă servicii medicale în regim mobil i se va recunoaște serviciul prestat în cadrul activităților de asistență medicală mobilă ca program normal de lucru în cadrul unităților medicale în care profesează.

La indicația medicului de familie, gravidei aflate în situație de vulnerabilitate socială i se asigură decontarea transportului intrajudețean sau interjudețean, pentru deplasarea la spital, în vederea urmăririi sarcinii.

Pentru furnizarea serviciilor medicale prin asistența medicală mobilă și decontarea transportului gravidelor vulnerabile, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate prevăd anual fonduri din bugetul repartizat.

Pentru încurajarea organizării de activități de asistență medicală mobilă, autoritățile centrale sau locale pot acorda facilități și stimulente financiare furnizorilor de servicii medicale din zonele cu acces deficitar la servicii de sănătate, inclusiv organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul sănătății.

Legea asistenței medicale mobile a fost inițiată la propunerea „Caravanei cu medici”, un proiect prin care, de mai  bine de opt ani, medici, medici rezidenți, studenți la medicină și asistenți meidcali voluntari  acordă consultații medicale în comunitățile vulnerabile.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*