S-a adoptat Legea asistenței medicale mobile

23 februarie 2022 | 0 comentarii |

Pacienții din zonele defavorizate vor benficia de consultații medicale și chiar de livrarea tratamentelor la domiciliu pentru bolile incluse în Programele naționale, prin intermediul unor cabinete medicale mobile sau a unor caravane de sănătate.

 

Lipsa din ce în ce mai acută a medicilor de familie, mai ales în zonele izolate, a determinat inițierea unei legi prin care să se poată acorda asistență medicală mobilă pacienților din aceste zone. Inițiată la sugestia unor medici voluntari, care de 8 ani merg în comunitățile vulnerabile și acordă consultații medicale în cadrul proiectului Caravana cu medici, Legea asistenței medicale mobile a fost votată marți, în unanimitate de Camera Deputaților, for decizional.

Este o recunoaștere adusă unei noi generații de medici care s-a format la firul ierbii, în condiții dificile, oferind asistență medicală gratuită celor aflați la nevoie.  Fără munca lor extraordinară din ultimii opt ani, fără cele 116 caravane și cei peste 11.000 de pacienți consultați, nu ar fi existat nici expertiza, nici experiența, nici capacitatea de a scrie acest proiect de lege care adaugă un nou capitol în legea Sănătății. Sunt, așadar, extrem de recunoscător celor care m-au luat alături de ei în caravanele lor medicale și mi-au permis să transform o inițiativă de suflet într-o politică publică de sănătate”, a transmis deputatul USR Tudor Rareș Pop, cel care a depus proiectul de lege în Parlament și căruia i s-au alăturat 48 de deputați și senatori de la toate partidele, mulțumindu-le tinerilor medici care l-au inspirat.

 

Se îmbunătățește astfel Legea Sănătății 

 

La rândul lor, reprezentanții Caravanei cu Medici au transmis că, practic asistăm la încununarea eforturilor miilor de oameni care au crezut în noi și ne-au fost alături. Și n-au fost puțini: voluntari medici și studenți, corporații, firme locale, ONG-uri partenere, persoane fizice etc. (…)Conceptul și modelul de bună practică oferite de Caravană vor putea fi astfel reproduse de spitale, clinici și cabinete, acestea urmând să beneficieze de un cadrul legal ce le va permite să-și desfășoare activitatea de zi cu zi la distanță. Vorbim astfel și de mult mai multe avantaje pentru pacienți”, subliniază reprezentanții Caravanei cu Medici, pe pagina de Facebook, mulțumind deputatului USR Tudor Pop care a depus proiectul în parlament.

Proiectul de lege adoptat va introduce, astfel, în legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, un nou Titlu, dedicat asistenței medicale mobile, care conferă un cadru coerent pentru acest tip de activitate, stimulează spitalele județene să își organizeze activitatea medicală pe teren și vine în întâmpinarea nevoilor de sănătate ale românilor care așteaptă de peste 30 de ani o infrastructură medicală accesibilă.

 

Cine beneficiază de prevederile noii legi?

 

Inițiatorul legii mai spune că, odată promulgată, legea va îmbunătăți accesul pacienților din zonele lipsite de infrastructură medicală la serviciile de sănătate.

Actul normativ stabilește că pacienții din zonele lipsite de infrastructură medicală vor avea acces la servicii medicale furnizate în regim mobil, atât pentru prevenție și profilaxie, cât și pentru screening-ul afecțiunilor medicale prevalente, la control medical periodic general și de specialitate.

Legea prevede, de asemenea, că medicamentele din programele naționale de sănătate vor fi livrate la domiciliu, atât pentru bolnavii cronici cât și pentru pacienții cu patologii acute, beneficiari ai asistenței medicale în regim mobil.

Serviciile de asistență medicală mobilă se vor acorda cu prioritate gravidelor, copiilor și altor categorii de persoane vulnerabile din zonele defavorizate care se confruntă cu lipsa cabinetelor de medicină de familie, a medicilor de familie sau a asistenților medicali comunitari, dar și persoanelor care nu sunt înscrise la medicul de familie, celor care nu au documente de identitate, copiilor, adolescentelor însărcinate și mamelor adolescente care nu au reprezentant legal, precum și persoanelor care nu au card de sănătate.

Actul normativ va fi trimis la promulgare, iar în 45 de zile de la data intrării în vigoare, Ministrul Sănătății trebuie să adopte, prin ordin, normele de aplicare.

 

Metodologia de funcționare a asistenței medicale mobile

 

Asistenţa medicală mobilă se asigură de către medicii de specialitate împreună cu alt personal specializat şi autorizat în condiţiile legii.

În cadrul asistenței medicale mobile se acordă servicii medicale prin intermediul unor cabinete și unități medicale mobile organizate potrivit normelor de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sănătății sau cu ajutorul unor caravane medicale, organizate în clădiri cu autorizație sanitară de funcționare sau în corturi medicale special amenajate, conform normelor de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Caravanele medicale pot fi organizate temporar și în unități medicale ambulatorii de specialitate, organizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care funcționează independent sau integrat în structura spitalelor; cabinete de medicină de precum și alte cabinete medicale de specialitate; centre comunitare integrate.

În structurile menționate, se pot desfășura activităţi de: medicină preventivă; activităţi medicale în scop diagnostic și curativ; activităţi de investigaţii clinice și paraclinice; asistența medicală prin telemedicină; activităţi de reabilitare medicală; programe de screening specializate pe diferite afecțiuni; activităţi conexe actului medical;  educație pentru sănătate.

 

Personalul care acordă servicii de asistență medicală mobilă

 

Pe lângă medici, medici rezidenți, studenți la medicină, asistenți medicali, moașe, în realizarea activităților de asistență medicală mobilă pot fi implicați și farmaciști, furnizorii de servicii conexe actului medical – tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, moașă, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală -, precum și asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, paramedici, voluntari ai ONG-urilor de profil, asistenți sociali, consilieri din programele medicale.

Asistenții medicali comunitari identifică în comunitate persoanele vulnerabile din punct de vedere medical care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative și le facilitează consulturi medicale de specialitate desfășurate prin intermediul ambulatoriilor mobile, al cabinetelor, unităților mobile și al caravanelor medicale și colaborează cu organizatorii acestora atât în perioada premergătoare evenimentului medical în ceea ce privește informarea comunității și pregătirea listei de pacienți în funcție de patologii cât și după acesta în monitorizarea tratamentului și a indicațiilor medicale primite de către pacient.

Gravidele și lăuzele care nu au împlinit 18 ani beneficiază de asigurarea cu prioritate a serviciilor de sănătate preventive sau curative și a consulturilor medicale de specialitate desfășurate prin intermediul ambulatoriilor mobile, al cabinetelor, unităților mobile și al caravanelor medicale.

În cazul identificării gravidelor și a lăuzelor care nu au împlinit 16 ani, asistenții medicali comunitari și moașele vor sesiza serviciile sociale locale și unitățile de învățământ pentru aplicarea măsurilor de protecție socială necesare, susținerea continuării participării școlare, inclusiv protecția împotriva oricărei forme de abuz sexual.

 

Educație pentru sănătate

 

Complementar activităților de asistență medicală mobilă se pot desfășura activități de educație pentru sănătate. Acestea constau în promovarea cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și totodată de formare a atitudinilor și deprinderilor favorabile unui comportament responsabil și sănătos, inclusiv informare cu privire la sănătatea reproducerii, sănătatea în timpul sarcinii și îngrijirea nou-născutului.

Educația pentru sănătate poate fi susținută de către medici specialiști, medici specialiști în medicină de familie, medici rezidenți, asistente medicale, moașe, asistenți medicali comunitari și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor care au ca obiect de activitate furnizarea de servicii educaționale în domeniul sănătății. Prin educația pentru sănătate se urmărește informarea și educarea populaţiei în domeniul medical pentru a cunoaşte manifestările bolilor şi prevenirea lor; dobândirea unor atitudini şi deprinderi care să fie favorabile sănătăţii și să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri ori la reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate. Activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în cadrul asistenței medicale mobile pot include și informații ori ghidare în cariera medicală precum și promovarea domeniilor medicale deficitare din punct de vedere al resursei umane calificate”, potrivit noii legi.

Personalului medical care acordă servicii medicale mobile i se recunoaște serviciul prestat ca program normal de lucru în cadrul unităților medicale în care profesează.

De asemenea, activitatea desfășurată de către studenții de la facultățile de medicină generală, stomatologie și farmacie, în cadrul caravanelor medicale, se asimilează practicii medicale obligatorii desfășurate pe perioada vacanțelor.

 

Sursă foto: Caravana cu Medici și Crucea Rosie

 


Adaugati un comentariu


 

*