Afla ce noutati fiscale si legislative a adus luna martie

31 martie 2013 | 0 comentarii |

 Noi batai de cap pentru cei care vor sa recupereze taxa pe valoarea adaugata, platita la cumpararea de carburanti. Pentru unitatile medicale, incepand cu 1 aprilie intra in vigoare noul Contract-cadru in baza caruia se vor acorda serviciile medicale si se vor deconta facturile in sistemul sanitar.


Reguli noi pentru bonuri fiscale: In data de 14 martie 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Hotararea Guvernului nr.84/2013,  prin care se modifica Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Una dintre modificarile legislative in domeniul TVA instituite prin acest act normativ se refera la deducerea TVA pentru achizitiile de bunuri si servicii, pe baza de bonuri fiscale.

Avand in vedere ca bonurile fiscale contin elementele minimale ale unei facturi simplificate si acestea pot constitui documente pe baza carora se poate deduce TVA, au fost stabilite conditiile in care TVA poate fi dedusa pe baza de  bonuri fiscale.

TVA-ul se deconteaza acum 24 la suta din valoarea cumparaturilor, dar  numai daca bonul fiscal contine si datele de identificare ale firmei.

 

Actul normativ a intrat in vigoare cu data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv cu data de 14 martie. Incepind cu aceasta data, deducerea TVA –ului la  cumparari pe baza bonului fiscal se limiteaza la suma de 100 EURO si bonul fiscal trebuie sa contina obligatoriu codul fiscal al cumparatorului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale.

Noile reguli ii obliga pe comercianti sa-si adapteze softul caselor de marcat, asa incat acestea sa scrie codul de inregistrare fiscal al firmei cumparatoare pe bonul fiscal. Asta inseamna o grija in plus si cheltuieli suplimentare. Cei care nu modifica softurile caselor de marcat, pot emite facturi odata cu bonurile fiscal emise. Facturile pot fi scrise de mana sau emise pe calculator.

 

      Ca sa privim partea buna a lucrurilor, se pare ca de acum incolo TVA-ul se poate deduce pe baza de bon fiscal si pentru alte bunuri si servicii in afara de combustibil, daca bonul fiscal indeplineste cele doua noi conditii: are inserat codul fiscal al cumparatorului si valoarea bonului este in limita a 100 de euro.  Mai exact, un bon fiscal trebuie sa contina urmatoarele informatii, pentru a se permite deducerea TVA: data emiterii; identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate; suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia; codul fiscal al cumparatorului.

Este interesant ca bonul fiscal este bun, sub orice forma, pentru a colecta TVA, dar pentru a deduce TVA nu se mai accepta decat partial si cu multiple conditii. Alte  venituri trecute la categoria „salarii”.

 

Alte  venituri trecute la categoria „salarii”. Doua categorii de venituri asimilate salariilor , incepind cu data de 1 martie  2013 :
– remuneratia platita avocatului coordonator pentru activitatea de coordonare desfasurata in cadrul societatii civile profesionale de avocati si societatii profesionale cu raspundere limitata, potrivit legii;
– indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.
Acste sume se include pe statul de plata si se calculeaza si se vireaza pentru ele impozit pe salarii , si contributii sociale.

 

Nivelul contributiilor sociale obligatorii pentru anul 2013 este acelasi ca anul trecut: contributia de asigurari sociale (pensii) – 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% reprezinta CAS datorate de angajati si 20,8%, CAS datorata de angajatori; contributia la fondul asigurarilor de somaj –   0,5% contributia datorata de angajatori si  0,5% contributia individuala; contributia la sistemul public de sanatate (CASS) – 5,2% pentru angajatori si 5,5% contributia individuala , procent FNUASS – 0,85% , procent pentru garantarea salariilor – 0,25 % .

Procentul pentru fondul de accedente –un procent variabil inre  0,15% – 0,85%  in functie de domeniul de activitate.

 

Un nou formular de completat: Solicitarea anularii obligatiei de plata pentru contributia la asigurarile sociale (pentru cei care au depus declaratia 600) se realizeaza de persoana interesata prin depunerea Formularului 601 „Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”.
Formularul se depune in 3 exemplare la organul fiscal ce are in administrare persoana fizica ce solicita anularea obligatiei de plata. Depunerea se poate realiza fie prin transmitere cu posta, fie la registratura.

Ordinul stabileste ca in luna in care a fost depusa solicitarea se pastreaza obligatia persoanei fizice la plata contributiei la pensii, iar pentru aprobarea solicitarii trebuie anexate documente justificative.Documentele justificative difera de la caz la caz:
– copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului comertului, cand nu se continua activitatea independenta;
– copie de pe formularul (070) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”;
– copie de pe contractul individual de munca sau adeverinta eliberata de angajator, dupa caz;
– copie de pe ordinul de numire in functie – in cazul in care persoana este functionar public;
– copie de pe decizia de pensionare – in cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

 

Documentele se prezinta in copie si original. Copia se certifica de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. in situatia depunerii cererii prin posta, documentele se vor anexa in copie legalizata.
Pentru cererile care au fost admise se emite o noua decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, in care se stabileste contributia la nivel “0” pentru lunile urmatoare din anul fiscal in curs celei in care contribuabilul a indeplinit conditia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

 

Noul contract-cadru privind acordarea serviciilor medicale pentru 2013-2014 a fost aprobata pe 20 martie si publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 166 din 28 martie 2013  si  va intra in vigoare  luni, la 1 aprilie.

O noutate absoluta este introducerea telemedicinei  ca serviciu decontabil in medicina de familie.

In saptamana 21-26 martie au mai fost publicate in Monitorul Oficial si intra in vigoare, urmatoarele acte normative:

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 360/ 14 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala (M. Of. nr. 151/21 martie 2013)

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 361 /14 martie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie (M. Of. nr.151/ 21 martie 2013 )

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr 359/ 13 martie 2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2013 (M. Of. nr. 153/22 martie 2013 )

– Hotararea Guvernului nr 110 / 20 martie 2013 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice (M. Of. nr. 159/ 25 martie 2013)

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 398 /21 martie 2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii (M. Of. nr. 157/25 martie 2013)

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr 371/ 15 martie 2013 privind modificarea si completarea Cerintelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.763/2007 (M. Of. nr. 156/25 martie 2013)

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr 385 / 15 martie 2013 privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala „West Eye Hospital“ – S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee (M. Of. nr. 156/25 martie 2013 )

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 386 / 15 amrtie 2013 privind acreditarea unitatii sanitare Societatea Comerciala „Medsystem Varad“ – S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee (M. Of. nr. 156/25 martie 2013)

Textul integral al HG nr. 117/ 2013, privind  aprobarea Contractului –cadru poate fi consultat AICI

 

*Nu uita! Afli in fiecare sambata, de la consultantul nostru financiar, tot ce te intereseaza, daca trimiti intrebarile tale pe adresa redactie@sanatateabuzoiana.ro.

 

Juliana STROESCU este expert contabil si ofera consultanta prin „Optim AS Contexpert SRL”.


Categorii: Business, Economic

Adaugati un comentariu


 

*