Măsurile anti-bullying au devenit obligatorii în toate unitățile școlare

La nivelul școlilor și liceelor vot fi înființate comitete de acțiune cu rol de prevenire, identificare și rezolvare a unor asemenea situații în rândul elevilor.

 

După trei ani de eforturi susținute, depuse de diferite organizații și autorități ale statului, România are o lege de prevenire și combatere a bullying-ului în unitățile de învățământ, care a devenit aplicabilă de la jumătatea acestei săptămâni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a normelor metodologice.

O astfel de lege se impunea cu prisosință, în condițiile în care bullying-ul a căpătat o tot mai mare amploare și în România, asta și din cauza faptului că țara noastră nu a avut până acum o legislație clară în acest sens. Lucrurile au mers atât de departe încât, în luna martie a anului trecut, s-a pus problema ca bullying-ul să fie declarat o problemă de sănătate publică în România, prin prisma traumelor psihice care apar în cazul multora dintre victime. Cu ocazia primului forum național anti-bullying din România, care a avut loc în luna decembrie a anului trecut, participanții au atras atenția că fenomenul are cea mai mare răspândire în unitățile școlare, un studiu relevând că aproape trei sferturi dintre elevii din România sunt victime ale bullying-ului.

Ținând cont de aceste statistici îngrijorătoare, în urmă cu trei ani au fost demarate demersurile pentru instituirea unui cadrul legislativ prin care acest fenomen să fie combătut și ținut sub control, demersuri care s-au finalizat cu succes zilele acestea.

 

Conform noii legi, fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a introduce în regulamentul de ordine interioară obiectivul „şcoală cu toleranţă zero la violenţă”, care impune un plan de măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice în implementarea acestor planuri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va realiza ghiduri de bune practici pe cicluri de învăţământ, privind modul de interacţiune şi de intervenţie în situaţiile de violenţă fizică și psihologică, denumite generic bullying.

Normele metodologice publicate ieri în Monitorul Oficial mai prevăd înființarea în cadrul fiecărei unități de învățământ a unui grup de acţiune anti-bullying, din care pot face parte până la 10 membri. Din acest comitet trebuie să facă parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice-bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor și reprezentanţi ai autorităţii locale. Rolul acestui grup este prevenirea, identificarea şi soluţionarea faptelor de bullying comise între elevi, indiferent că este vorba de acţiuni fizice, verbale, relaţionale sau cibernetice.

 

Totodată, fiecare unitate de învățământ trebuie să desfășoare activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying, adresate personalului şcolii, dar și elevilor și părinților. Normele metodologice mai impun adoptarea de măsuri de comunicare şi informare internă la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar, precum și stabilirea unor proceduri clare de intervenţie în situaţiile de bullying.

Unitățile de învățământ trebuie să aibă în vedere și  organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru, spectacole, în scopul descurajării acțiunilor de violență și hărțuire fizică și psihică în rândul elevilor, îndemnându-i totodată pe aceștia să se implice în identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de bullying.

Principalele entități care și-au adus aportul la apariția acestei legi sunt Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din Poliţia Capitalei, CMBRAE, Colegiul Psihologilor, Consiliul Naţional al Elevilor, organizaţia Salvaţi Copiii, Asociaţia Părinţilor Isteţi, Itsy Bitsy și Simona Ciff.

 


Adaugati un comentariu


 

*