Asistenții medicali și-au stabilit un nou set de valori profesionale pe care le vor impune la nivel de politici publice în sistemul medical

31 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Rezultatele proiectului „Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED” au fost comunicate de OAMGMAMR profesioniștilor din sistemul medical public și privat, autorităților, organizațiilor profesionale și ONG-urilor cu activitate în domeniu.

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în calitate de beneficiar, anunță că implementarea proiectului „Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă – POLMED”, încheiată luna aceasta, a atins impactul dorit, a fost dezvoltat un set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical – pacient, prin care s-a urmărit creșterea capacității organizației de a formula propuneri de politici publice în sectorul medical și derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politică publică alternativă care face referire la profesiile de asistent medical și moașă.

Reprezentanții OAMGMAMR spun că activitățile desfășurate pe parcursul celor 16 luni de implementare ale proiectului s-au concetrat, în prima etapă, pe realizarea unei analize a politicilor publice naționale și europene în domeniul vizat de proiect. Activitatea a presupus analiza practicilor existente la nivel european și internațional privind coduri de conduită sau documente care pun accentul pe valori ale profesiei de asistent medical și moașă precum și analiza unor ghiduri ale organizațiilor internaționale existente în materie (ex. Organizația Mondială a Sănătății, International Council of Nurses, European Nursing Council, etc.) precum și a altor documente relevante în această materie, în scopul identificării celor mai bune practici care vor servi ca model pentru politica propusă, urmărindu-se totodată ancorarea la demersurile internaționale actuale în materie”, a explicat Mircea Timofte, președintele OAMGMAMR, manager de proiect.

La finalul acestei etape a fost elaborat un studiu privind practicile existente în plan internațional referitoare la valorile practicii profesionale pentru asistenți medicali și moașe,care a stat la baza procesului de elaborare a politicii publice.

 

În cea de-a doua etapă s-a realizat o anchetă a situației actuale privind nevoile comunității în relația cu asistenții medicali și moașele, iar activitatea s-a realizat pe două planuri:

1.a. Realizarea unei anchete pe bază de chestionar pentru identificarea principalelor orientări și opțiuni ce țin de valorile profesiei, respectiv a gradelor de dezvoltare a inteligenței emoționale, în rândurile furnizorilor naționali de servicii medicale și ale asistenților medicali si moașelor.

În cadrul acestei activități a fost elaborat un chestionar  pe care OAMGMAMR l-a transmis unui eșantion reprezentativ la nivel național (format din directori de îngrijiri, profesioniști ce activează în domeniu, pacienți, etc.), iar ulterior, cele 800 de chestionare au fost prelucrate statistic și s-a elaborat varianta descriptivă a raportului de cercetare bazat pe date cantitative.

2.b. Analiza calitativă a orientărilor și opțiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistenților medicali și moașelor prin tehnica focus grup.

Au fost selectați 200 de participanți, asistenți medicali și moașe din unități medicale publice, care au luat parte la desfășurarea a 8 focus-grupuri, organizate câte unul în fiecare regiune de dezvoltare, în cadrul cărora au avut loc discuții cu participanții, a fost analizat fiecare rezultat important al cercetării cantitative, iar participanților li s-a oferit posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la acesta. La final s-a elaborat un raport de cercetare bazat pe datele calitative.

Datele și informatiile calitative și cantitative obținute în cadrul celor 2 subactivități menționate au fost integrate, iar activitatea s-a finalizat prin elaborarea unei anchete privind situația actuală cu privire la valorile profesiei de asistent medical și moașă.

 

Cea de-a treia etapă a resupus derularea a trei sesiuni de instruire cu privire la politicile publice, în cadrul cărora au beneficiat de training 45 de participanți, din rândul reprezentanților OAMGMAMR.

Sesiunile de instruire au fost interactive și au combinat aspectele teoretice cu exerciții practice în vederea dezvoltării de abilități concrete de concepere și evaluare de politici publice specifice domeniului (sănătate) și tematicii proiectului.

Elaborarea unui proiect de politică publică cu privire la valorile profesiei de asistent medical și moașă a fost elaborat în cadrul celei de-a patra etapă a proiectului, în care din cei 45 de participanți la sesiunile de instruire cu privire la politicile publice au fost selectați 10, care au luat parte la elaborarea unei noi propuneri de politică publică alternativă, care a făcut referire la valorile profesiilor de asistent medical și moașă. „Aceasta politică are la bază rezultatele interpretării opțiunilor din chestionarele diseminate, modelele de bune practici internaționale, expertiza proprie a experților proiectului și informațiile culese în urma studiului comparativ”, se menționează în comunicatul OAMGMAMR.

 

Ultima etapă de implementare a proiectului a fost materializată prin organizarea unei mese rotunde pentru dezbaterea și acceptarea documentului, la care au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Sănătății precum și alti profesioniști de referință în domeniul medical și de sănătate publică: reprezentanți ai asociatiilor care reprezintă pacienti, reprezentanți ai OAMGMAMR, reprezentanți ai sindicatelor, reprezentanți ai unităților spitalicești publice si private, dar și un reprezentant al Ordinului irlandez de asistenți medicali, care a împărtășit experiența națională în promovarea unei inițiative similare, în anul 2016. „Masa rotundă s-a înscris în activitatea de consultare și diseminare a documentului de poziție privind identificarea valorilor profesiilor asistentului medical și moașei, oferind participanților oportunitatea de a formula puncte de vedere cu privire la documentul dezvoltat.  Noua politică a fost acceptată printr-o declarație comună a Ministerului Sanătății și a OAMGMAMR de cooperare pentru promovarea acestei politici la nivel național. Reprezentanții prezenți la eveniment au apreciat inițiativa și și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini procesul de promovare a valorilor conform competențelor legale, contribuind și cu propuneri privind posibile căi de acțiune viitoare pentru promovarea liniilor de politică publică”, subliniază Mircea Timofte.

Proiectul a avut o valoare totală de 999.853,36 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 979.856,29 lei, iar contribuţia OAMGMAMR, 19.997,07 lei  și s-a implementat pe o perioadă de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019.

 


Adaugati un comentariu


 

*