Ce își doresc medicii de familie: debirocratizarea actului medical, mai mulți bani și digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psoihotrope

15 februarie 2022 | 0 comentarii |

Propunerile și observațiile FNPMF la proiectele CNAS de modificare a Contractului-cadru și normele de aplicare vor fi discutate, astăzi, într-o ședință de consultări organizată de CNAS. 

 

Federația Patronatelor Medicilor de Familie din România (FNPMF) se întâlnește astăzi cu conducerea CNAS, pentru a discuta propunerile și observațiile făcute de Federație, privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată, publicat în data de 10.02.2022 pe www.cnas.ro

Între propunerile FNPMF se regăsește debirocratizarea actului medical și corectarea unor prevederi privind inițierea unor tratamente pentru afecțiuni cronice, cum ar fi pentru diabet de tip2, alocarea unui buget corespunzător dezvoltării rețelei de medicină primară care este într-un deficit de specialiști fără precedent, dar și alte propuneri înaintate de reprezentanții medicilor de familie, atât CNAS cât și Ministerului Sănătății, referitoare la testarea și monitorizarea pacienților COVID și debirocratizarea activității medicale în privința concediilor pentru COVID, carantină și izolare. În opinia reprezentanților Federației „este revoltător faptul că Ministerul Sănătății și CNAS aleg să mențină în anul 2022 în sarcina medicilor de familie eliberarea unor tipizate cu rol administrativ, birocratic, care privesc strict relația asigurat – asigurator și angajat – angajator, tipizate care consumă din timpul extrem de prețios al unei resurse umane insuficiente, timp care ar putea fi alocat de medicii de familie consultațiilor medicale atât pentru pacienții covid-19 cât mai ales pacienților cu alte probleme de sănătate decât covid-19 sau carantină”.

 

Pe de altă parte, FNPMF anunță că, împreună cu alte nouă organizații profesionale și ale pacienților, a solicitat Ministerului Sănătății să dispună Direcției Politica Medicamentului organizarea unei videoconferințe referitoare la digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope, pentru care în prezent sunt utilizate rețetele „verzi” și „galbene”, conform prevederilor Hotărârii nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 11 ianuarie 2007 – digitalizarea prescrierii controlate a medicamentelor stupefiante și psihotrope, se arată într-un comunicat al Federației.

Menționând că s-au purtat discuții în acest sens atât cu CNAS, Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Medicală, Agenția Națională Antidrog, Autoritatea pentru Digitalizarea României cât și cu secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu și cu consiliera Camelia Bunaciu, medicii de familie subliniază că „nu dorim relaxarea prescrierii, ci doar digitalizarea, urmând atât modelul existent cu succes deja de 9 ani în România pentru toate celelalte medicamente compensate și gratuite, prescrise prin Sistemul Informatic al Prescripției Electronice (SIPE) gestionat de CNAS, cât și modelul altor țări europene”.

 

Într-o primă etapă, reprezentanții FNPMF sugerează să fie pilotată, de CNAS, doar digitalizarea rețetelor verzi/tab III, având în vedere „nevoia de control mai strict pentru produsele eliberate pe baza rețetelor galbene/tab II; Digitalizarea poate fi realizată în trepte, la fel cum s-a procedat în anul 2012 când s-a introdus SIPE și timp de 6 luni au existat în paralel rețetele pe hârtie și cele electronice. Astfel rețetele verzi/tab III pot continua să existe pentru medicii prescriptori care nu au contract cu casa de asigurări (însă ar putea folosi SIPE dacă ar dori), în timp ce medicii prescriptori care au contract cu casa de asigurări pot opta pentru prescrierea exclusivă în SIPE și renunțarea la rețetele verzi/tab III. Precizăm și că digitalizarea este o componentă importantă a Planului Național de Redresare și Reziliență, inclusiv Ministerul Sănătății, INSP, ANMDMR și direcțiile de sănătate publică fiind menționate explicit între cele 60 de instituții de sănătate publice care vor fi nevoite să se digitalizeze până la finalul lunii iunie 2023, conform Componentei 7 – Transformare digitală, Măsura I3 – Crearea sistemului de eHealth și telemedicină, Jalonul 1 – Instituții de sănătate publică digitalizate, responsabil Ministerul Sănătății”, arată FNPMF.

 


Adaugati un comentariu


 

*