Cinci spitale din Buzău, în curs de acreditare

21 februarie 2023 | 0 comentarii |

Acestea se află spre finalul procesului de evaluare și se așteaptă să fie reacreditate în prima jumătate a acestui an. Alte opt unități medicale private din județ intră în procesul de evaluare în vederea acreditării, în acest an.

 

În județul Buzău, patru spitale publice – Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, Spitalul Orășenesc Nehoiu și unul privat – Centrul de Dializă Diaverum se află în ciclul al doilea al procesului de acreditare, și fiecare speră ca în primul sal al doilea trimestru al acestui an să fie încadrate într-o categorie de acreditare superioară celei deținute anterior.

Obținerea acreditării este necesară atât pentru unitățile medicale publice, cât și pentru cele private care vor să intre sau să-și continue relațiile contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate. La interval de 5 ani, timp în care unitățile acrediate sunt monitorizate permanent, intră din nou în procesul de acreditare.

La ora actuală, trei spitale din județul Buzău dețin acreditare ANMCS: Spitalul public de Boli Cronice Smeeni acreditat până la data de 04.11.2024, Spitalul privat Ecomed Vintilă-Vodă până la 30.09.2025, Spitalul privat „Sf. Sava” până la 30.01.2027. Toate cele trei unități medicale au fost încadrate în categoria a II-a de acreditare, cu recomandări.

 

Opt clinici medicale private, programate pentru evaluare

 

Anul acesta sunt programate de ANMCS să intre în evaluare, în vederea acreditării, clinicile private Mat Cord Biomedica, Anamed Expert Center, Centrul Medical Ovidius, Angisan, Spitalul Medinnvest Mărăcineni, Medcon, Cardio Clinique NCS – trimestrul I, respectiv, Medintern – trimestrul II al acestui an.

Prin acreditarea unităților medicale, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănatate (ANMCS) garantează că acestea fac eforturi pentru a acorda îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și al condițiilor în care se acordă serviciile medicale. În acest scop, evaluatorii efectuează un audit al unității medicale din punct de vedere al respectării cerințelor de acreditare, care are trei etape. La final, după recepționarea și analizarea datelor colectate de evaluatori, ANMCS elaborează raportul de acreditare, ale cărui concluzii, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de acreditare, sunt supuse spre aprobare membrilor Colegiului director al ANMCS. După aprobare, președintele ANMCS emite ordinul de încadrare în categoria de acreditare, iar după publicarea acestuia în Monitorul oficial, Certificatul de acreditare este redactat și transmis unității sanitare.

 

Ultimele spitale publice acreditate de ANMCS

 

Potrivit unui ordin al președintelui ANMCS, publicat vineri, în Monitorul Oficial, 11 spitale publice au fost  încadrate în categorii de acreditare în luna februarie 2023.

Șase dintre acestea au fost încadrate în categoria a II-a (cu recomandări) – Spitalul de Urgență „Prof. Dr. G. Gerota” București al MAI, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, Alpha Medical Invest Călărași, Institutul Regional de Oncologie Iași, Spitalul Județean de Urgență Baia Mare și Spitalul Orășenesc Ineu, două au fost încadrate în categoria a III-a (acreditat cu rezerve) – Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Galați și Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna, unul în categoria a IV-a (acreditat cu încredere redusă) – Spitalul Județean de Urgență Vaslui, iar două în categoria a V-a (decizie de prelungire a procesului de acreditare) – Spitalul Orășenesc Baraolt și Spitalul Orășenesc Moldova Nouă.

Unitățile medicale au primit acreditarea pentru o perioadă de cinci ani, cel mai mare punctaj, 94,59% fiind obținut de Institutul Regional de Oncologie Iași.

 

Etape de evaluare

 

În procesul de evaluare, unitățile medicale trec prin trei etape:

Etapa I – previzita, în care evaluatorii analizează documentele solicitate de ANMCS și transmise de către unitățile medicale în aplicația CaPeSaRo și solicită lămuriri conducerii, atunci când este cazul.

Etapa II – vizita, în care Comisia de evaluare se deplasează la sediul unității sanitare și pentru a valida datele pe baza cărora se stabilește conformitatea cu cerințele din standarde, urmărind obiectivele menționate anterior .

Etapa a III – post vizita, în care se realizează proiectul raportului de evaluare, se răspunde la eventualele obiecțiuni sau neclarități ridicate de conducerea unității și se întocmește raportul de evaluare, pe baza căruia se elaborează raportul de acreditare.

 

Categorii de evaluare

 

În România există 6 categorii de acreditare: Categoria I – acreditat; Categoria II – acreditat cu recomandări; Categoria III – acreditat cu rezerve; Categoria IV – acreditat cu încredere redusă; Categoria V – decizie de prelungire a procesului de acreditare; Categoria VI – neacreditat.

România nu are în prezent niciun spital clasificat în categoria I de acreditare. Primele unități medicale cu cel mai înalt grad de clasificare ar putea fi cele trei spitale regionale care urmează să fie construite în următorul deceniu la Iași, Cluj și Craiova.

Din 17 octombrie 2019, toate spitalele din România sunt obligate să afișeze la intrare și pe paginile lor de internet care este categoria lor de acreditare sau, în cazul în care nu au fost încă evaluate, că sunt în curs de acreditare.

 

 

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este instituția care evaluează și monitorizează asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare.

Managementul calității în sănătate determină asigurarea și îmbunătățirea continuă, la nivel național, a calității serviciilor de sănătate și a siguranței asistenței medicale, având în centrul preocupării pacientul și, prin standarde adoptate cu consensul părților interesate, implementarea celor mai bune practici medicale și manageriale. Realizarea acestei misiuni urmărește îmbunătățirea cadrului organizatoric, modificarea culturii organizațiilor din sănătate, prin acțiuni de promovare a conceptului de calitate în sănătate. Asigurarea accesului universal și echitabil la servicii de sănătate sigure, eficace și eficiente, conforme cu nivelul progresului înregistrat de tehnica și științele medicale, cu nivel ridicat de satisfacție a populației, cu personal bine pregătit în domeniul calității și preocupat de creșterea continuă a nivelului de calitate – se arată pe site-ul oficial al ANMCS.

 


Adaugati un comentariu


 

*