Cine va fi noul sef al DSP Buzau?

7 martie 2017 | 0 comentarii |

Postul de director executiv a fost scos la concurs si este de asteptat sa candideze actualul director, economista Daniela Dumitru,  jurista Cristina Ungureanu, dar si candidati din afara institutiei.

 

Daniela DumitruAnuntul facut de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, la jumatatea lunii februarie, potrivit caruia nu mai vrea sefi interimari la DSP si Ambulanta, se concretizeaza. ANFP a inceput, deja, publicarea posturilor scoase la concurs, in cadrul acestor institutii, urmand ca in luna aprilie sa se sustina examenele pentru ocuparea acestor functii.

In acest context, postul de director executiv pentru Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau a fost scos la concurs, pentru a patra oara in ultimii doi ani. La inceputul lunii aprilie, la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) se va sustine examenul pentru ocuparea functiei de conducere a institutiei care reprezinta Ministerul Sanatatii in teritoriu.

Este de asteptat ca la concursul din aprilie sa existe o concurenta acerba, avand in vedere ca, anul trecut, salariile au fost majorate, iar aceasta functie de conducere a devenit atractiva.

Deocamdata, nu si-a depus nimeni dosarul de inscriere la concurs, dar pana pe 20 martie, cand este termenul limita, este de asteptat sa se inscrie actualul director, economista Daniela Dumitru, care a revenit din concediul de ingrijire a copilului, cat si jurista Cristina Ungureanu, cea care a ocupat aceasta functie, cu delegatie, in perioada in care Dumitru s-a aflat in concediu. Se zvoneste insa ca exista si pretendenti din afara institutiei, care si-au anuntat intentia de a candida, astfel ca este de asteptat ca la concursul din aprilie sa fie o concurenta serioasa pentru ocuparea postului de director executiv.

 

Cristina Ungureanu

Cristina Ungureanu

Potrivit anuntului de „recrutare pe functie de conducere”, proba scrisa se va sustine in data de 5 aprilie, la ora 10.00, dupa care candidatii care vor obtine punctaj de promovare (nota peste 7,00) vor sustine proba interviului, in cadrul careia isi vor prezenta proiectul de management, la care trebuie sa obtina cel putin acelasi punctaj.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana pe 20 martie, la sediul ANFP. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, candidatul trebuie sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania; sa aiba capacitate deplina de exercitiu si o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza; sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice (cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea); sa nu fi fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; sa nu fi desfasurat activitate de politie politica.

De asemenea, candidatii trebuie sa fie absolventi de studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 3 ani.

 

DSP Buzau -sanepidBibliografia din care vor fi formulate subiectele de examen este publicata pe site-ul oficial al ANFP, iar dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina copia actului de identitate; formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata; copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate; cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire); adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 


Adaugati un comentariu


 

*