CNAS: Pacienții își pot ridica medicamentele prescrise de la orice farmacie din țară

27 martie 2021 | 0 comentarii |

Excepție fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, pentru care furnizorul de medicamente trebuie să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul prescriptor.

 

Începând cu data de 1 aprilie 2021, asigurații vor putea să-și ridice medicamentele prescrise de medicul la care au apelat, de la orice farmacie din țară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, transmite CNAS.

Potrivit noii reglementări, farmaciile comunitare/punctele care au încheiate contracte pentru furnizarea de servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate județeană și cu CASA OPSNAJ, începând cu data de 1 aprilie 2021, acestea vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 2021, dar va deservi toți asigurații care prezintă prescripții medicale, deconturile urmând a se face între casele de asigurări.

Excepție fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală”, precizează CNAS, într-un comunicat remis presei.

 

Adrian Gheorghe – CNAS

Noua reglementare este cuprinsă în hotărârea aprobată de Guvern, prin care se prelungește până la 30 iunie 2021, termenul de aplicare a Contractului-cadru privind acordarea asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anii 2018-2019.

Este o măsură care va asigura un acces mai facil al pacienților la tratamentele necesare, mai ales în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Însă nu ne vom opri aici. Alte măsuri menite să vină în sprijinul pacienților sunt propuse de CNAS în proiectul de Contract-cadru pentru anii 2021-2022, pe marginea căruia, până la data de 30 martie 2021, se desfășoară  consultările și negocierile cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical. Noul proiect de Contract-cadru va fi supus aprobării Guvernului, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.

 

După aprobarea noului Contract-cadru (CoCa) care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, o farmacie comunitară/ punct de lucru farmaceutic va încheia un contract unic cu o casă de asigurări de sănătate, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021, menționează CNAS.

O altă decizie pe care noul șef al CNAS o are în vedere pentru noul CoCa este aceea ca veniturile medicilor de familie să crească din  plata per serviciu, care potrivit proiectului pus în dezbatere publică va fi de 60%, iar capitația să devină 40%, față de 50% – 50%, cât este în prezent. Șeful CNAS consideră, de asemenea, că trebuie stimulată investiția în servicii din ambulator și din spitale, întrucât la ora actuală, serviciile decontate nu reflectă costurile reale.

 


Adaugati un comentariu


 

*