Condițiile de acordare a serviciilor de prevenție peste limita valorii de contract

14 iulie 2021 | 0 comentarii |

CNAS precizează că aceste servicii se vor acorda și în situația în care furnizorii de servicii paraclinice au epuizat fondurile alocate în acest scop și încurajează asigurații să raporteze cazurile în care sunt refuzați din acest motiv.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) reamintește asiguraților că, începând cu luna în curs,  investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie, acordate pentru toate categoriile de vârstă, se decontează din fondul alocat pentru investigaţii paraclinice, prin intermediul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, în limita valorilor de contract.

Excepţie fac investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie efectuate asiguraţilor din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, care pot fi acordate de furnizorii de servicii paraclinice şi peste valoarea de contract, în limita fondurilor alocate asistenţei medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi paraclinice. „În situaţia în care fondurile alocate de casa de asigurări de sănătate au fost epuizate la momentul în care asiguratul solicită acordarea serviciilor recomandate, acesta va beneficia de investigaţii, urmând ca furnizorul să primească ulterior contravaloarea lor, peste valoarea de contract, prin încheierea unui act adiţional, în baza documentelor care justifică acordarea investigaţiilor recomandate de medicul de familie pentru evaluarea stării de sănătate a asiguratului asimptomatic cu vârsta de peste 40 de ani”, se arată într-un comunicat al instituției.

 

Referindu-se la acest aspect, președintele CNAS, Adrian Gheorghe, a precizat că niciun furnizor de servicii paraclinice aflat în contract cu Casa nu poate refuza acordarea investigaţiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiei de prevenţie pentru asigurații cu vârsta de peste 40 de ani, invocând faptul că s-au epuizat fondurile.

„Niciun furnizor de servicii paraclinice nu poate refuza acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultației de prevenție pentru asiguratul din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, pe motiv că s-au epuizat fondurile. Îi încurajez pe toți cei care întâmpină astfel de probleme să sesizeze casele de asigurări de sănătate pentru remedierea unor astfel de situații”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.

Astfel, asigurații se pot adresa oricând acestor furnizori pentru consultațiile recomandate de medicul de familie în cadrul acestui pachet de servicii, iar în situația în care vor fi refuzați pe motiv că s-au epuizat fondurile, președintele CNAS le recomandă le recomandă pacienților să sesizeze casa de asigurări, astfel încât această instituție să ia măsuri de remediere a situației, iar asiguraților să li se ofere posibilitatea să beneficieze de consultațiile la care au dreptul.

 

Adrian Gheorghe

Pentru aceste investigații paraclinice se va tipări un nou formular de bilet de trimitere, care va fi disponibil până cel târziu la 30 septembrie. Până atunci, medicii de familie vor completa forma actuală a biletului de trimitere, pentru consultațiile de prevenție pentru orice categorie de vârstă.

În acest scop,  fiecărei categorii de vârstă i-a fost alocată o cifră, care va fi notată pe biletul de trimitere în căsuța „PREV”. Astfel pentru copii între 2 și 5 ani se va nota cifra 1, cei intre 6 și 9 ani sunt asociați cu cifra 2, în timp ce copiilor între 10 și 17 ani le este alocată cifra 3. În același timp, pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani se va folosi cifra 4, iar pentru asigurații peste 40 de ani, cifra 5.

Prevenţia este o componentă extrem de importantă a sistemului de sănătate, căreia trebuie să îi acordăm o mai mare atenţie pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea unor afecţiuni în faze incipiente, mai uşor de tratat, aduce beneficii majore. Pacienţii vor avea şanse mai mari de recuperare, iar costurile vor fi mai mici. Noile reglementări reprezintă doar primii paşi pentru întărirea prevenţiei. Consultările pentru viitorul Contract-cadru, prin care dorim să introducem noi măsuri în această direcţie, vor demara în scurt timp, astfel încât să putem lua cele mai bune decizii pentru sănătatea populaţiei”, a mai precizat președintele CNAS.

 


Adaugati un comentariu


 

*