Consiliul Județean Buzău implementează un proiect pentru reducerea birocrației

26 mai 2020 | 0 comentarii |

Proiectul beneficiază de o finanțare europeană și are ca obiectiv simplificarea procedurilor administrative la nivelul instituției, precum și realizarea  Hărții Inteligente a Județului.

 

Consiliul Județean a semnat un nou contract de finanțare din bani europeni, de această dată fiind vorba de un proiect ce vizează simplificarea procedurilor administrative și optimizarea unor servicii oferite cetățenilor județului. Perioada de implementare a proiectului denumit „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău” este de trei ani, iar valoarea totală a acestuia se ridică la 3.872.633 de lei. Suma eligibilă este de 3.777.433 de lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 3.701.884 de lei. Cea mai mare parte a finanțării nerambursabile vine de la Fondul Social European, care va aloca 3.210.818 de lei, la care se adaugă 491.066 de lei din bugetul național și 75.548 de lei, reprezentând contribuția din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea de măsuri care vizează îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office și front-office, optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est.

 

Petre Emanoil Neagu

O altă componentă importantă a proiectului este realizarea Hărții Inteligente a Județului Buzău, despre care Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean, a precizat că va reprezenta o soluție informatică ce va permite accesarea în timp real tuturor informațiilor legate de investiții, infrastructură rutieră, obiective turistice și multe altele. „Un alt aspect esențial este legat de elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022. Beneficiile constau în creșterea eficienței utilizării resurselor financiare și implementarea cu succes a managementului bazat pe obiective și rezultate. Acest proiect este esențial pentru simplificarea procedurilor administrative dintre cetățeni și Consiliul Județean Buzău și pentru reducerea birocrației. Mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Buzău, care au lucrat intens în toată această perioadă. Chiar dacă ne-am confruntat cu toții cu schimbări majore în desfășurarea activității, am continuat acțiunile de atingere a obiectivului de atragere a fondurilor europene”, a mai declarat președintele Consiliului Județean.

 

Acesta a explicat că actuala strategie de dezvoltare durabilă a județului și planul de acțiune erau elaborate pentru perioada 2014-2020, prin urmare se impunea nevoia trasării unei noi strategii pentru orizontul de timp 2021 – 2027, în concordanță cu viitoarea perioadă de programare a Uniunii Europene. Noua strategie, care acoperă și zonele funcționale, include analiza potențialului local, stabilirea obiectivelor de dezvoltare, a căilor de acțiune și identificarea surselor de finanțare.

În cadrul aceluiași program va fi dezvoltat și implementat unui sistem informatic integrat ce va susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, printr-un portal de servicii electronice, o platformă software pentru Sistem Informațional Geografic, o aplicație pentru managementul documentelor și o alta de arhivare electronică, cu componenta digitizare și arhivare documente. Acest sistem va accelera eficiența proceselor organizaționale, va permite reutilizarea informațiilor existente în organizație și va crea posibilitatea de a interacționa cu alte organizații la același nivel tehnologic. Totodată, acesta va asigura acces rapid la informații, protejarea împotriva accesului neautorizat, catalogarea si identificarea diferențiată a documentațiilor și reducerea timpului de răspuns la solicitări și petiții.

Nu în ultimul rând, 138 de angajați din instituțiile subordonate Consiliului Județean vor fi instruiți pe teme specifice teme specifice precum planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale.

 


Adaugati un comentariu


 

*