Consiliul Județean Buzău înființează o Unitate de Achiziții Centralizată

21 septembrie 2022 | 0 comentarii |

Achizițiile de medicamente și instrumentar medical se află între produsele și serviciile care pot fi achiziționate printr-o astfel de Unitate Centralizată de Achiziții, iar asta ar scurta foarte mult timpul de așteptare pentru unitățile medicale din județ.

 

Consiliul Județean Buzău și-a propus să înfijnțeze o Unitate de Achiziții Publice Centraliztă (UCA), iar în acest scop a găzduit, miercuri, în sistem hibrid (fizic și online), Conferința „Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local: soluția pentru mai multă eficiență în achizițiile publice”, la care a participat și președintele Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP) Iuliana Feclistov.

Principalul obiectiv vizat al evenimentului a fost creșterea gradului de conștientizare în județul Buzău și județele limitrofe cu privire la achizițiile centralizate, Consiliul Județean Buzău având calitatea de Organizație Parteneră a ANAP în implementarea măsurilor incluse în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice care vizează încurajarea agregării cererii de produse, servicii sau lucrări între autoritățile contractante prin înființarea de unități de achiziții centralizate la nivel local.

În România, primele trei Unități pilot UCA au fost deja înființate cu sprijinul ANAP, de către Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Județean Harghita și de Primăria municipiului Timișoara, iar Consiliul Județean Buzău urmează să li se alăture. În țări precum Austria, Germania, Franța, Italia, Danemarca sau Finlanda, acest sistem de achiziții centralizate la nivel local funcționează cu succes de multă vreme.

 

Unitățile de Achiziții Publice Centralizate reprezintă organizații permanente care acționează ca autorități contractante și îndeplinesc, pe lanțul de aprovizionare al autorităților contractante beneficiare, fie rolul de „angrosist” (cumpără, depozitează și revând către alte autorități contractante), fie rolul de „intermediar” (lansează sisteme dinamice de achiziții sau încheie acorduri-cadru în numele Autorităților Contractante).

Principalele avantaje ale UCA prezentate în cadrul conferinței sunt:

• Impactul pozitiv asupra prețului de achiziție, a costului achizițiilor și a costurilor la nivelul autorităților contractante din comunitate,

• Impactul pozitiv asupra nivelului de specializare a profesioniștilor în achiziții,

• Reducerea probabilității de apariție a contestațiilor/litigiilor și reducerea efortului alocat solicitării acestora;

• Posibilitatea de implementare a strategiilor de achiziții sustenabile, în contextul documentelor programatice la nivelul Uniunii Europene, datorită achiziționării la scară largă de articole durabile;

• Îmbunătățirea capacității de monitorizare a performanței contractorilor și prevenirea unui comportament oportunist din partea acestora.

 

Pe parcursul conferinței au fost dezbătute pe larg atât avantajele și beneficiile UCA, dar s-a discutat și despre categoriile de achiziții publice care se pretează la centralizare pe plan local, modul de funcționare și operare al unei unități de achiziții centralizate la nivel local, procedura de aderare la UCA și parcursul realizat de Consiliul Județean Buzău privind elaborarea unei foi de parcurs pentru înființarea unei UCA la nivel local, precum și modul de ataragere de utilizatori pentru această unitate de achiziții publice centralizate.

Strategia Națională în Achiziții Publice stabilește ca direcție de acțiune „utilizarea unităților de achiziții publice centralizate de către autoritățile contractante din cadrul unei administrații sau de către autoritățile contractante dintr-o zonă geografică” și prezintă cerințele asociate implementării acțiunii, inclusiv necesitatea și relevanța implicării tuturor instituțiilor responsabile. Unitățile de achiziții publice centralizate sunt utilizate în mod frecvent în administrațiile locale din Uniunea Europeană de peste 15 ani, întrucât acestea s-au dovedit foarte eficiente atât pentru reducerea cheltuielilor, riscurilor legale și corupției, cât și pentru creșterea eficacității și eficienței, nivelului de profesionalism și utilizării achizițiilor electronice.

 

Serviciile UCA vizează atât achiziția de bunuri și servicii recurente, necesare în mod constant funcționării autorităților contractante, cât și cele necesare realizării interesului public. În plus față de avantajele specifice asociate rezultatului achiziției în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă și indiferent de natura obiectului contractului, fiecare autoritate contractantă care utilizează serviciile UCA-urilor înregistrează beneficii asociate procesului de achiziție.

Categoriile de achiziții realizate frecvent de UCA-uri includ, dar nu se limitează la: tehnologia informației și bunuri și servicii de comunicații (calculatoare, fotocopiatoare, servere, software, tehnologii de servicii IT, hardware, etc); mobilier de birou și consumabile; servicii de călătorie; produse de catering și produse alimentare; combustibil; energie; medicamente și instrumentar medical”, s-a explicat în cadrul conferinței.

„Prin acest proiect, ANAP sprijină Consiliul Județean Buzău pentru elaborarea unei foi de parcurs în vederea înființării unei Unități de Achiziții Centralizate (UCA) locale, prin intermediul unei echipe a Băncii Europene de Investiții formate din experți proprii și consultanți ai consorțiului condus de Ernst & Young. Principalele avantaje și beneficii ale unei UCA sunt prezentate astăzi și sper să putem avea la Buzău o astfel de UCA. Mulțumesc doamnei Iuliana Feclistov, președinte ANAP pentru prezență și tuturor invitaților pentru participare”, a spus în încheierea evenimentului, Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

 

 

 

 


Adaugati un comentariu


 

*