Consiliul Județean Buzău se întrunește în ședință extraordinară

Consilierii județeni au fost convovați în ședință „de îndată”, joi, 18 mai, pentru a aproba documentația tehnico – economică privind modernizarea drumului judeţean de acces către Vulcanii Noroioși, finanțat finanțare prin Programul „Anghel Saligny”.  

 

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a convocat miniparlamentul județului, în ședință extraordinară de îndată, în data de 18 mai 2023, ora 10.00, la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, având pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre, privind „aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși (…), Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău» – formă finală”, finanțat prin Programul Anghel Saligny, care nu putea fi amânat până la data la care va avea loc ședința ordinară a lunii mai.

Potrivit expunerii de motive, procesul de elaborare a documentației tehnico – economice a necesitat unele ajustări și evaluări prealabile ale Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care au contribuit la ajustări în structura Devizului General, întocmit în conformitate cu solicitările finanțatorului, astfel că valoarea totală a investiției este de 287.288.612,22 lei, din care contribuția proprie de la bugetul Județului Buzău s-a diminuat de la 173.137.325,76 lei la 147.288.612,22lei și, ca urmare, este necesară aprobarea noii documentaţii tehnico-economice.

 

Proiect unic: Proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023 pentru aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.

 


Adaugati un comentariu


 

*