Consiliul Județean Buzău se întrunește în ultima ședință ordinară din acest an

14 decembrie 2021 | 0 comentarii |

Consilierii sunt convocați joi, la ora 10.00, pentru a vota 31 de proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi.

 

Joi, 16 decembrie, are loc ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Buzău din acest an, care va avea pe ordinea de zi 31 de proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votului aleșilor județului.

Prima dintre ele vizează suplimentarea cu 60.000 de lei a sumei alocate de la bugetul județului pentru desfășurarea unor activități specifice Sărbătorilor de Iarnă. Banii vor ajunge în bugetul Centrului Județean de Cultură și Artă, care va organiza două spectacole pentru buzoieni, în perioada următoare. Pe scenă vor urca atât artiști autohtoni cât și din Republica Moldova, iar președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, spune că această inițiativă este bine venită, mai ales că vine la sfârșitul unui an marcat de îngrijorări provocate de evoluția pandemiei.

De o rectificate de buget va beneficia și Spitalul Județean de Urgență, precum și Centrul de Educație Incluzivă din Râmnicu Sărat și DGASPC.

Totodată se vor stabili, în urma votului consilierilor, costurile medii lunare alocate îngrijirii persoanelor adulte internate în Centrul de Asistență Medoco-socială de la Pogoanele și persoanelor vârstnice din centrele de asistență ale DGASPC.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința de joi:

1. Proiect de hotărâre nr.231/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor activități dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de iarnă.

2. Proiect de hotărâre nr.232/2021 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni.

3. Proiect de hotărâre nr.233/2021 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 1.747 mii lei pe anul 2021 din impozitul pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția consiliului județean.

4. Proiect de hotărâre nr.234/2021 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021.

5. Proiect de hotărâre nr.235/2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului de Educație Incluzivă Rm. Sărat.

6. Proiect de hotărâre nr.236/2021 pentru rectificarea a IV- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului județean de Urgență Buzău.

7. Proiect de hotărâre nr.237/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău.

8. Proiect de hotărâre nr.238/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău.

9. Proiect de hotărâre nr.239/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.

10.Proiect de hotărâre nr.240/2021 pentru rectificarea a VI- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

11. Proiect de hotărâre nr.229/2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel județean pentru anul 2022.

12. Proiect de hotărâre nr.241/2021 privind aprobarea formei actualizate a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021.

13. Proiect de hotărâre nr.242/2021 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022.

14. Proiect de hotărâre nr.243/2021 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022.

15. Proiect de hotărâre nr.244/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

16. Proiect de hotărâre nr.245/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

17. Proiect de hotărâre nr.246/2021 pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” – formă actualizată.

18. Proiect de hotărâre nr.247/2021 privind aprobarea rectificării sumei totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

19. Proiect de hotărâre nr.248/2021 privind aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției de oină a CSM Rm.Sărat pentru performanțe sportiv deosebite.

20. Proiect de hotărâre nr.249/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău până la expirarea mandatului în curs.

21. Proiect de hotărâre nr.250/2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în proiectul „Viituri curate/Nu viituri murdare” în parteneriat cu Asociația „Centrul de Artă Aluniș” Comuna Colți.

22. Proiect de hotărâre nr.251/2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a Județului Buzău a unor terenuri situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.

23. Proiect de hotărâre nr.252/2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituției Prefectului – Județul Buzău și, respectiv, Inspectoratului județean de poliție Buzău.

24. Proiect de hotărâre nr.253/2021 privind constituirea unui drept uz și a unui drept de servitute în favoarea SC Distribuția Electrica România SA pentru teren din zona drumului județean 203K pentru amplasare de stâlpi de linie electrică.

25. Proiect de hotărâre nr.254/2021 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată.

26. Proiect de hotărâre nr.255/2021 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul judeţean Buzău – formă actualizată.

27. Proiect de hotărâre nr.256/2021 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul „George Ciprian” Buzău – formă actualizată.

28. Proiect de hotărâre nr.257/2021 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată.

29. Proiect de hotărâre nr.228/2021 privind aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău.

30. Proiect de hotărâre nr.258/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – Bălăceanu, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Oana SRL.

31. Proiect de hotărâre nr.259/2021 pentru stabilirea votului și a modalității de votare a județului Buzău în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 20 decembrie 2021.

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*