Constructorii buzoieni, corigenți la asigurarea securității și sănătății angajaților

30 iunie 2021 | 0 comentarii |

Inspectorii de muncă au sancționat mai mult de jumătate dintre angajatorii din domeniul construcțiilor verificați, pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

 

Maluri neprotejate împotriva surpării în cazul lucrărilor de săpături, lipsa echipamentului de protecție a angajaților, angajări fără efectuarea examenului medical specific și lipsa instruirii personalului angajat în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă sunt soar câteva dintre neregulile constatate de inspectorii de muncă buzoieni, în cadrul unui control tematic privind securitatea și sănătatea în muncă, desfășurat în doar o săptămână, pe șatierele din județ.

Au fost verificați 19 angajatori care aveau organizate șantiere temporare organizate pe raza județului. Inspectorii ITM Buzău au identificat 15 deficiențe privind respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri de remediere. În cazul a 10 angajatori la care s-au constatat aceste deficiențe, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni contravenționale, respectiv, 4 amenzi în valoare totală de 16.000 de lei și 11 avertismente. Între principalele nereguli identificate de inspectorii ITM se numără: neluarea măsurilor de protecție pentru sprijinirea malurilor împotriva surpării în timpul efectuării lucrărilor de săpături, neutilizarea de către lucrători a echipamentului de protecție specific activității, neefectuarea examenului medical la angajare, lipsa instruirii lucrătorior din punct de vedere al securității și sănătății în muncă”, a precizat inspectirul-șef Cecilia Manolescu.

 

Cecilia Manolescu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău au verificat, în cadrul unei campanii naționale tematice desfășurată în perioada 9-16 iunie, modul în care angajatorii din domeniul construcțiilor din județ și angajații lor respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă. În această perioadă, inspectorii de muncă verifică prioritar modul în care angajatorii respectă normele de securitate și sănătate în muncă pe timp de caniculă.

Ca urmare a avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie referitoare la temperaturile din aceste zile, în care disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, angajatorii sunt obligaţi să asigure condiţii minime pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor. Reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, asigurarea apei plate/minerale, câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea de duşuri sunt cerințe minime ce trebuie respectate pentru a evita accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale”, subliniază inspectorul-șef buzoian, Cecilia Manolescu, menționând că nerespectarea prevederilor Ordonantei 99/2000 se sancţionează cu amendă între 1.500 și 2.500 de lei.

 

Potrivit aceleiași surse, pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să asigure examenul medical la angajare şi control medical periodic, să urmărească depistarea precoce a salariaţilor cu contraindicaţii pentru munca la temperaturi crescute, să asigure primul ajutor şi transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate, trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind muncă la temperaturi extreme.

Sub semnul sezonului estival şi al semnelor date de caniculă reiterăm avertizarea făcută angajatorilor, cu privire la obligaţiile pe care le au în a asigura apă şi confort termic pentru angajaţi. Combaterea muncii la negru şi siguranţa lucrătorilor rămân pe primul plan. Ne concentrăm atenţia pe sectoarele economice în care se lucrează în spaţii deschise şi se desfaşoară activităţi ce necesită efort fizic deosebit. Inspectorii de muncă îşi vor îndeplini atribuţiile, indiferent condiţiile climatice şi se vor asigura că lucrătorii au înţeles ce drepturi au, iar angajatorii ştiu căror reguli trebuie să se conformeze pentru a le asigura protecţia” – transmite la rândul său, Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

 

În cadrul acelorași acțiuni de control, desfășurate inclusiv în weekend, inspectorii de muncă verifică și modul în care angajatorii respectă legislația privind relațiile de muncă, urmărind identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca copiilor și a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

 

Pe parcursul lunii iunie, inspectorii ITM Buzău au efectuat 86 de controale la agenții economici din județ, în urma cărora au fost sancționați 9 angajatori, cărora li s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale (5 amenzi în valoare totală de 103.000 de lei și 6 avetismente). Cele mai drastice sancțiuni au fost aplicate pentru „munca la negru”, pentru care 3 angajatori, la care s-au identificat 5 persoane în această situație, au fost amendați cu 100.000 de lei. Totodată au fost dispuse 234 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate, cu termene precise de conformare.

În cadrul campaniei de verificare a angajatorilor din domeniul construcțiilor, 2 angajatori au fost sancționați contravențional cu amendă de 80.000 de lei pentru primirea la muncă a 4 persoane pentru care nu au încheiat în formă scirsă contracte individuale de muncă sau nu au transmis în Revisal elementele acestora cel târziu în ziua anterioară începerii activității, iar un angajator a fost sancționat pentru încălcarea altor prevederi legale ale Codului Muncii, cu amendă în valoare de 1.500 de lei. Totodată au fost dispuse 29 de măsuri de remediere a neconformităților contatate în timpul controalelor efectuate”, precizează inspectorul șef al ITM Buzău.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*