Controale intensive privind sănătatea și securitatea în muncă

1 august 2018 | 0 comentarii |

Inspectorii de muncă buzoieni  au verificat, în iulie, 30 de angajatori, iar în perioada următoare vor intensifica acțiunile de control și informare privind bunele practici în aplicarea reglementărilor SSM.

 

În cadrul Campaniei Naționale „O zi pe săptămână ”, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Buzău a desfășurat, în luna iulie, acțiuni de control privind respectarea prevederilor de securitate și sănătate în muncă, în 30 de unități economice care au ca domeniu de activitate construcțiile (CAEN 412), transmite instituția de control, printr-un comunicat de presă.

Inspectorii de muncă au fost constatat, în urma acestor verificări, 6 neconformități privind legislația în domeniul securității și sănătății în muncă, la tot atâția angajatori, pentru care au dispus măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate cinci avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei.

Cele mai frecvente dintre acestea au fost lipsa fișei de aptitudine, nesemnalizarea căilor de acces și de circulație în șantierul temporar, neutilizarea echipamentului de protecție, lipsa instruirii individuale în domeniul securității și sănătății în muncă, necompletarea registrului de coordonare zilnică între societățile aflate în șantier.

Având în vedere acțiunile cuprinse în programul propriu de acțiuni al ITM Buzău pe anul 2018, elaborat în conformitate cu Programul Cadru al Inspecției Muncii, aceste controale vor fi intensificate în perioada imediat următoare”, se menționează în comunicat.

 

Acțiunea de informare privind bunele practici în vederea elaborării de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă (SSM)” este una din acțiunile cuprinse în Programul Propriu de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Buzău pe anul 2018, elaborat în conformitate cu Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii, și care este în plină desfășurare.

Această acțiune are ca obiective: sensibilizarea angajatorilor privind importanța instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau alicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, denumite în continuare instrucțiuni proprii SSM; elaborarea unei fișe orientative pentru angajatori privind instrucțiunile proprii SSM; informarea și conștientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la instrucțiunile proprii SSM;  informarea și conștientizarea reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM privind respectarea de către lucrători a obligației de a-și desfășura activitatea în conformitate și cu instrucțiunile proprii SSM, primite din partea angajatorului.

 

Conducerea Inspectoratului de Muncă subliniază că, în vederea asigurarii condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea acidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au obligația să elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor SSM, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă afșate în responsabilitatea lor (art. 13. lit. a) – Legea nr. 319/2006, modificată).

Legislația SSM nu detaliază instrucțiunile proprii, astfel încât în practică s-a constatat că există abordări diferite în ceea ce privește eaborarea acestora. De multe ori, angajatorii îndeplinesc formal această abligație și emit instrucțiuni proprii fără a lua în considerare particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în respnsabilitatea lor. Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, ITM Buzău a publicat pe pagina deinternet fișa orientativă pentru angajatori privind instrucțiunile proprii de SSM. Aceasta se găsește în secțiunea «Securitate și Sănătate în Muncă», subsecțiunea «Ghiduri»”, a precizat inspectorul șef Gabriel Gheorghe, recomandând angajatorilor să respecte aceste reglementări, pentru a evita sancțiunile care, altfel, le vor fi aplicate.

 


Adaugati un comentariu


 

*