Copiii fără CNP vor avea acces la servicii medicale gratuite

4 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Iar CNAS va comunica, la cerere, asiguratului, lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat o propunere legislativă de modificare a Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, adoptată în Camera Deputaților – decizională, cu 268 de voturi „pentru” și 2 abțineri, la începutul lunii septembrie. Potrivit proiectului de act normativ, orice persoană asigurată sau reprezentantul legal al acesteia are posibilitatea se a solicita Casei de Asigurări de Sănătate în evidența căreia figurează, lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FUNASS), cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum şi a datei efectuării/eliberării acestora, iar instituția este obligată să-i comunice, în termen de 45 de zile, datele solicitate.

Potrivit noilor prevederi, aceeași listă va putea fi accesată de asigurat şi prin intermediul dosarului electronic al pacientului. De asemenea, CNAS „efectuează, anual sau ori de câte ori este cazul, analize, studii şi prelucrări de date în scopul transparentizării modului în care serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale sunt decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date”, se menționează în actul normativ.

Ministerul Sănătăţii va elabora normele metodologice pentru implementarea acestei lei, în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare.

 

Pe masa președintelui se află și o altă propunere legislativă de modificare a Legii 95/2006, privind accesul gratuit la servicii de sănătate pentru copiii fără CNP, iniţiată de deputata independentă Oana Bîzgan, votată în unanimitate în Camera Deputaţilor, decisivă, în data de 18 septembrie.

Conform noului act normativ, toţi copiii din România vor avea acces „gratuit şi nediscriminatoriu” la servicii de sănătate, indiferent dacă au su nu CNP, un drept deja prevăzut de Constituţia României şi de legislaţia privind sănătatea şi drepturile pacientului, dar care nu poate fi exercitat în lipsa unui act de identitate.

În textul legii se stipulează, de asemenea, că reprezentanţii unităţilor medicale vor anunţa, în cel mai scurt timp, serviciile abilitate, pentru demararea procesului de înregistrare şi eliberare a unui certificat de naştere şi a unui cod numeric personal pe numele copilului care nu a fost înregistrat la oficiul stării civile.

Intenţia noastră este aceea de a reduce cât mai mult posibil numărul copiilor care nu deţin un certificat de naştere şi, prin urmare, un cod numeric personal. Aceşti copii nu sunt vinovaţi cu absolut nimic pentru situaţia în care se află, motivele pentru care s-a ajuns aici fiind variate. După obţinerea acestor documente, copiii vor intra în legalitate şi vor beneficia de toate drepturile oferite prin Constituţie, ca orice alt cetăţean cu acte”, preciza, la momentul aprobării legii în Parlament, iniţiatoarea proiectului de lege.

 

Iniţiativa legislativă, semnată de peste 160 de parlamentari din toate formaţiunile politice, a avut în vedere o serie de efectele imediate și pe termen lung, între care accesul la servicii medicale gratuite, identificarea copiilor care nu au cod numeric personal şi care nu există din punct de vedere legal și faptul că lipsa documentelor de identitate afectează atât aceşti copii, cât şi întreaga comunitate, printr-un risc crescut de sărăcie şi excluziune socială, analfabetism, expunerea la abuz şi violenţă, trafic de persoane etc.

Potrivit obiectului de reglementare prin care se modifică și se completează Legea 95/2006 și Legea 46/2003, vor beneficia de  asigurarea serviciilor medicale scutite de coplată copiii până la vârsta de 18 ani, dar și „persoanele cu handicap, bolnavii cu afecțiuni incluse în Programele Naționale de Sănătate, femeile însărcinate, lăuzele și persoanele care sunt victime ale traficului de persoane, în situația în care acestea nu sunt înscrise în registrul de stare civilă și nu dețin un cod numeric personal”. Concret, legea garantează accesul la servicii de sănătate gratuite pentru copiii şi persoanele aflate în condiţii de vulnerabilitate, chiar dacă nu au CNP.

Astfel, sunt clarificate o serie de situaţii des întâlnite, în care persoanele din categoriile menţionate primeau îngrijiri medicale de urgență, dar acestea nu puteau fi decontate de către CNAS, provocând pagube majore spitalelor și medicilor care le ofereau asistenţă medicală.

Numărul persoanelor fără acte de identitate este încă necunoscut, deoarece acestea nu sunt luate în evidenţă. În 2016, Ministerul Afacerilor externe aproxima că, în România există peste 160.000 de persoane fără acte de identitate, dintre care aproximativ 10.000 nu au avut niciodată certificat de naştere.

Același deputat a inițiat și legea potrivit căreia unitățile de învățământ la care se prezintă copii fără CNP sau documente de identitate să le asigure acestora serviciile de învățământ general obligatoriu.

 


Adaugati un comentariu


 

*