Cum vor funcționa școlile începând de luni, 4 octombrie

2 octombrie 2021 | 0 comentarii |

Noul ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății prevede că o unitate de învățământ se închide și trece la învățământ online atunci când jumătate dintre clase/ grupe au activitatea suspendată din cauza unor cazuri confirmate de COVID-19.

 

Noul ordin privind regulile de funcționare a școlilor și grădinițelor care a fost aprobat ca urmare a deciziei de a decupla scenariile de funcționare a școlilor de rata de infectare dintr-o localitate, care se va aplica începând de luni, 4 octombrie, a fost aprobat de miniștrii Educației și Sănătății.

A fost semnat ordinul comun Educație – Sănătate pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și s-a trimis la Monitorul Oficial spre publicare până la ora 21.00. Apreciez colaborarea cu Ministerul Sănătății, INSP și CNSU,” a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit ministrului Sănătății, Cseke Attlia, rata infectării dintr-o localitate nu va influența activitatea școlilor din localitatea respectivă decât în măsura în care în școli apar cazuri de infectare. Dacă în școală nu există niciun caz de infectare, la niciun elev, atunci se poate desfășura activitatea, în continuare. În momentul în care apar elevi infectați într-o clasă, aceasta va trece în online, iar de la un anumit număr de cazuri, întreaga școală va trece în online, a explicat ministrul interimar al Sănătății. Acesta menționează că noul ordin nu vizează neapărat păstrare școlilor deschise, în toate localitățile, indiferent dacă sunt sau nu cazuri de infecție în unitatea de învățământ, ci este vorba despre decuplarea ratei infectărilor într-o localitate, de numărul de infectări dintr-o școală/grădiniță din localitatea respectivă.

 

Potrivit Scenariului 1 al noului Ordin comun, este permisă participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă.

În Scenariul 2, participarea zilnică la cursuri a elevilor se face în sistem online, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe.

Astfel, suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar / conexe se dispune pentru o perioada de 14 zile, la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. În momentul în care se ajunge la suspendarea cursurilor în 50% din grupe/clase, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru 14 zile, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

 

La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB care, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin (2).

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore. Elevii care nu prezintă rezultatul negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile.

Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.

DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide, împreună cu conducerea unității de învățământ, dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

 

Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află unitatea de învățământ, inclusiv în cazul în care în localitate a fost instituită măsura carantinării zonale.

Noul Ordin permite, de asemenea, organizarea simulărilor examenelor naţionale cu prezenţa fizică, precum și organizarea activităților aferente concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în toate unitățile de învățământ, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, cu condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii sanitare.

Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică.

 

Pot solicita să învețe online preşcolarii/elevii cu vârstă mai mică de 12 de ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.

Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoana diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă, pe baza declarației pe proprie răspundere a părinților.

Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi anterior, conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online, și au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia preşcolarilor/elevilor menţionaţi, să monitorizeze fiecare caz în parte.

 

Reluarea cursurilor cu prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea și avizul DSP/DSPMB, care se dispune prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

DSP/DSPMB are obligaţia să informeze unitatea de învățământ/conexă despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unitățile de învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au personalul unității de învățământ, parinții/aparținătorii legali ai elevului confirmat pozitiv.

Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată și cei care au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care asteaptă rezultatele.

 

În cazul în care un elev care are simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată), la școală, se anunţă imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical şcolar, iar elevul este imediat izolat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit, iar măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe.

Dacă în perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană, iar igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie se face cu substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane.

Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie sau unități sanitare decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112.

Persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde.

În cazul în care preşcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.

 

Dacă există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la recoltarea probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preşcolarilor sau elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal.

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile;

În ceea ce privește testele cu salivă, Agenția Națională a Medicamentului va stabili ce teste pot fi folosite, după care Ministerul Sănătății va anunța protocolul de testare.

 


Adaugati un comentariu


 

*