Dreptul de a practica medicina non UE

9 mai 2012 | 0 comentarii |

Medicii care NU sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care au dreptul de a practica profesia de medic in statul de origine , pot exercita profesia de medic pe teritoriul Romaniei numai cu caracter ocazional, in baza avizului special emis de Colegiul Medicilor din Romania, pe o durata maxima de 1 an de la data emiterii, potrivit Deciziei nr. 4/2012 a Consiliului National al CMR, asa cum se mentioneaza intr-un comunicat al Colegiului Medicilor din Romania (CMR).

Activitatea medicala in cazul de fata se va efectua exclusiv in cadrul unei unitati medicale sau de invatamant medical în scop demonstrativ didactic si umanitar si numai în perioada expres aprobata, mai precizeaza documentul amintit.
Avizul se va elibera pe baza urmatoarelor documente:
1.    cerere de inregistrare si emitere a avizului special;
2.    copia documentului de cetatenie;
3.    o declaratie prealabila scrisa, în care se precizeaza durata de prestare, natura activitatii medicale, locul de desfasurare a activitatilor, precum si domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza;
4.    titlul oficial de calificare in profesia de medic;
5.    atestatul emis de autoritatea competenta a statului de origine potrivit careia persoana respectiva are dreptul de a profesa activitate medicala in statul respectiv;
6.    invitatia unei unitati medicale romanesti sau, dup caz, a unei autoritati publice ori a unei institutii de invatamant medical;
7.    decizia conducerii unitatii medicale prin care se nominalizeaza medicul sub supravegherea si responsabilitatea caruia se va desfasura activitatea medicala pentru care se solicita avizul.

Actele prevazute la pct. 2,3,4,si 5 vor fi depuse atat in limba in care au fost emise – în copii legalizate si apostilate, cat si in limba romana, in copii traduse si legalizate.


Categorii: Legislatie

Adaugati un comentariu


 

*