Este oficial: personalul medical angajat temporar în perioada pandemiei poate rămâne definitiv în aceleași unități medicale

29 martie 2022 | 0 comentarii |

Legea prin care personalul angajat temporat în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic determinate de pandemia de COVID-19 poate fi angajat pe perioadă nedeterminată, a fost promulgată de președintele Iohannis.

 

Personalul din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică sau instituţiile de asistenţă socială, încadrat în perioada stării de alertă fără concurs, pe perioadă determinată, pe posturi de execuţie, are acum posibilitatea să ocupe aceste posturi pe durată nedeterminată, prin concurs.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normatv prin care se aprobă ca acest personal, în urma promovării unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă, de unitatea medicală în care-și desfășoară activitatea, să poată fi angajat definitiv.

Sunt vizate ministerele Sănătăţii și Afacerilor Interne cu unităţile şi instituţiile aflate în subordinea, în cadrul şi/sau în coordonarea acestora, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială. Acestea sunt abilitate să organizeze examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, de către personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat, fără concurs, posturi de execuţie, pe perioadă determinată.

 

De prevederile actului normativ beneficiază şi medicii angajaţi în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19. Aceştia se pot prezenta la examenul organizat de unităţile sanitare cu paturi, în specialitatea în care sunt confirmaţi, dacă unitatea cu care a încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată nu are în structura sa o secţie din aceeaşi specialitate, după caz, la solicitarea unităţii spitaliceşti.

Examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată va organiza şi pentru personalul contractual din cadrul direcţiilor de sănătate publică și serviciile de ambulanţă care, în perioada stării de alertă, a fist angajat pe perioadă determinată, în cadrul celor 2.000 de posturi aprobate pentru aceste instituţii, în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare.

Modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin act administrativ al persoanei care are competenţă legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii aprobate.

Prevederile noului act normativ nu se aplică însă și celor care a ocupat funcţii de conducere.

 

Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea acestuia, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere au putut fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea s-a putut face, de asemenea, prin ordin al ministrului, şi încetează de drept în cel mult 90 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiativa angajatorului.

Și instituţiile şi autorităţile publice au putut angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

La data încetării stării de risc epidemiologic şi biologic, personalul angajat în condiţiile prevăzute de proiectul de lege îşi continuă activitatea, cu acordul său, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 90 de zile.

 


Adaugati un comentariu


 

*