Examene de promovare în grad la SJU Buzău

5 februarie 2018 | 0 comentarii |

Candidații își pot depunde dosarele până miercuri, urmând ca săptămâna viitoare să susțină proba scrisă.

 

La jumătatea săptămânii viitoare, Spitalul Județean de Urgență Buzău va organiza o nouă serie de examene de promovare în grad sau treaptă profesională, pentru trei categorii de personal cu contract de perioadă nedeterminată. Data concursului a fost stabilită pentru 12 februarie, începând cu ora 10.00.

Este vorba de trei categorii de personal, primul dintre examene fiind pentru promovarea din gradul de asistent social debutant la cel de asistent social, un altul pentru promovarea din gradul de kinetoterapeut debutant la cel de kinetoterapeut, iar ultimul vizând promovarea din gradul de asistent medical debutant, la gradul de asistent medical.

Examenul va avea loc la sediul spitalului, la data menționată, și va consta în susținerea unei singure probe scrise, pe baza bibliografiei specifice pentru fiecare post în parte.

 

Pentru a putea participa la concurs, asistenții sociali, kinetoterapeuții și asistenții medicali debutanți trebuie să aibă cel puțin șase luni vechime în specialitate și să fi obținut calificativul „bine” sau „foarte bine”, la evaluarea performanțelor profesionale individuale. Cei care îndeplinesc aceste condiții își pot depune dosarele de înscriere la examen până miercuri, 7 februarie, ora 14.00, la Servicul de Resurse Umane al SJU Buzău.

Dosarul trebuie să conțină o cerere de înscriere la examenul de promovare, o copie după cartea de identitate, referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de șeful instituției și calificativul obținut, conform fișei de evaluare.

Așadar, examenul va consta doar în susținerea unei probe scrise, fiecare membru al comisiei de examinare notând lucrarea cu maximum 100 de puncte, pe baza unor criterii precum nivelul conostințelor teoretice necesare, abilități de comunicare, capacitate de sinteză și complexitate, inițiativă creativitate.

 

Pentru a promova examenul, candidații trebuie să obțină o notare de minimum 50 de puncte, rezultatele urmând a fi afișate în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii concursului.

După afișarea rezultatelor, candidații nenulțumiți vor avea la dispoziție o zi lucrătoare pentru depunerea contestațiilor, iar o comisie specială va reevalua lucrările respectivilor candidați.

Rezultatele finale vor fi anunțate și afișate la sediul spitalului și pe pagina online oficială a SJU Buzău, după alte două zile lucrăoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

 

 


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*