În atenția elevilor și studenților beneficiari ai pensiilor de urmaș

12 septembrie 2018 | 0 comentarii |

Până la 25 septembrie, aceștia trebuie să depună, la Casa Județeană de Pensii, o adeverință de elev, respectiv, o declarație pe propria răspundere că sunt studenți, altfel li se suspendă pensia, începând cu 1 octombrie.

 

Casa Județeană de Pensii (CJP) Buzău, aduce la cunoștința copiilor/tinerilor din județ beneficiari ai pensiei de urmaș că, în conformitate cu prevederile art.114, alin.(2) din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, copilului beneficiar al unei pensii de urmaș care nu face dovada continuării studiilor, i se suspendă pensia, începand cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Avându-se în vedere modificările aduse calendarului de plată al pensiilor și faptul că data limită de comunicare a reținerii de la achitare a mandatelor este ultima zi lucrătoare a lunii, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte, la Casa de Pensii Buzău, o adeverință din care să rezulte continuarea studiilor în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019, într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la data de 25 septembrie 2018. În cazul nedepunerii adeverintei menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 se reține de la plată”, explică directorul executiv al CJP Buzău, Carmen Androne.

 

Carmen Androne, director CJP Buzau

În cazul studenților, întrucât anul universitar începe la 1 octombrie, iar studenții urmași în vârstă de până la 26 ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor „într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data de 25 septembrie să depună la sediul Casei Județene de Pensii Buzău, o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta o adeverința din care să rezulte continuarea studiilor în anul universitar 2018-2019, într-o forma de învățământ organizată potrivit legii”, mi precizează directorul CJP Buzău.

Aceeași sursă atrage atenția că în cazul nedepunerii declarației pe proprie răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată. Ulterior, în situația neprezentării respectivei adeverințe până la data de 20.10.2018, pensia de urmaș aferenta lunii noiembrie 2018 va fi reținuta de la plată.

*Atât în cazul urmașilor ce frecventează cursurile anului școlar 2018-2019 cât și în cazul studenților ale căror adeverințe vor fi depuse cu depășirea termenului de 25.09.2018, respectiv 25.10.2018, reluarea plății pensiei se va efectua la cerere, începând cu data de 01.10.2018, potrivit prevederilor art.115, alin.1, lit.c) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 


Adaugati un comentariu


 

*