Ministerul Sănătății face angajări

16 septembrie 2019 | 0 comentarii |

Două funcții de conducere și alte șapte de execuție, în cadrul serviciilor și compartimentelor din aparatul de lucru al ministerului, au fost scoase la concurs pentru data de 17 octombrie.

 

Deși în ultimul timp s-a pus problema reducerii aparatului administrativ al Guvernului, la Ministerul Sănătății se pare că există încă deficit de specialiști…

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a publicat, astăzi, scoaterea la concurs, de către Ministerul Sănătății (MS), a două posturi vacante de funcții publice de conducere și alte șapte posturi de personal executiv, în cadrul Agenției Naționale de Programe de Sănătate, a Serviciului Relații cu Presa și Relații Publice, a Serviciului Contencios Administrativ și a Serviciului Achiziții.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Atât concursul pentru ocuparea celor două funcții de conducere cât și cel pentru ocuparea celor șapte funcții publice de execuţie vacante vor avea loc la sediul Ministerului Sănătății, str. Intrarea Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sect. 1 Bucureşti, în data de 17.10.2019, cu începere de la ora 11:00 (proba scrisă).

 

Pentru a se înscrie la concursul de ocupare a funcției de șef serviciu Relaţii cu Presa şi Relaţii Publice, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în specializarea jurnalism, să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și să aibă o vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Candații care vor să ocupe postul de director adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Programe trebuie să fie absolvenți ai studiilor universitare de licență, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și să fi progfesat cel puțin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Candidații care doresc să se înscrie la concursul de ocupare a postului de consilier grad profesional asistent, în cadrul Servicului Achiziții trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licentă, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă și să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de 1 an, iar candidații la postul de consilier grad profesional debutant Serviciul relaţii cu presa şi relaţii publice trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență, cu diploma de licenţă sau echivalentă.

Candidații care vor să lucreze pe un post de consilier grad profesional superior în cadrul Agenţiei Naţionale de Programe trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 7 ani. Cei care doresc să ocupe funcția publică de consilier grad profesional principal în cadrul aceleiași agenții trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani.

 

Candidații care vor să ocupe unul dintre cele trei posturi scoase la concurs în cadrul Serviciului contencios administrativ, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1 post de consilier juridic grad profesional superior

– studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 7 ani

1 post consilier juridic grad profesional principal

– studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 5 ani

1 post de consilier juridic grad profesional asistent

– studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: 1 an

 


Adaugati un comentariu


 

*