Spitalele din Râmnicu Sărat și Nehoiu, în căutare de farmacist-șef

15 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Perioada de înscriere este pe final, iar în urma concursurilor ce vor fi organizate de fiecare dintre cele două unități medicale, posturile ar putea fi ocupate înainte de sfârșitul acestui an. 

 

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și Spitalul Orășenesc Nehoiu au anunțat scoaterea la concurs a câte unui post de farmacist-șef pentru farmacia fiecărei unități medicale. Candidații interesați de aceste posturi sunt așteptați să își depună dosarele de înscriere în această perioadă, urmând ca ulterior să fie anunțată perioada în care vor susține examenul pentru ocuparea postului pentru care candidează. Trebuie făcută mențiunea că, în cazul spitalului din Nehoiu, postul scos la concurs este unul temporar.

Înscrierile se pot face până pe data de 21 octombrie, ora 16.00, în cazul spitalului din Râmnicu Sărat  și până pe 18 octombrie, aceeași oră, pentru spitalul din Nehoiu. Candidații trebuie să își depună dosarele la sediul unităților medicale unde doresc să profeseze și să ocupe funcția de farmacist-șef.

Anunțurile oficiale au fost publicate în datele de 7 și 8 octombrie, iar conform procedurilor, examenul poate fi organizat după 3190 de zile de la momentul publicării. Așadar, cel mai devreme, examenele pentru ocuparea celor două posturi de farmacist-șef ar putea avea loc la începutul lunii noiembrie și cel mai târziu în luna decembrie, bineînțeles, dacă vor exista candidați, dat fiind faptul că ambele posturi au mai fost scoase la concurs, însă niciun specialist nu s-a arătat interesat.

 

Spitalul Orasenesc Nehoiu

Pot participa la concurs farmaciști cu minim doi ani de experiență profesională, care au obținut cel puțin două puncte din cele prevăzute la punctul 9 din anexa 3 la ordin. În afară de vechime și cele două puncte obligatorii, candidații mai trebuie să îndeplinească și alte câteva condiții, cumulat.

Astfel, ei trebuie să aibă domiciliul în România și cetățenie română sau a altor state din Uniunea Europeană ori state din Spațiul Economic European. Cunoașterea limbii române este o altă condiție obligatorie pentru participarea la concurs, ca și capacitatea deplină de exercițiu.

Candidații trebuie să aibă și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată prin adeverință de la medicul de familie sau eliberată de unitățile sanitare.

Nu în ultimul rând, cazierul trebuie să fie „curat”, nefiind acceptați candidații care au fost condamnați definitiv pentru fapte ce corupție, infracțiuni de serviciu sau alte fapte care contravin legii, săvârșite cu intenție.

 

Dosarele care trebuie depuse la sediul celor două spitale trebuie să cuprindă o cerere în care să se menționeze funcția pentru care candidatul va susține concurs și copii după diploma de licență și certificatul de specialist sau primar.

De asemenea, mai este necesară o copie după certificatul de membru al organizației profesionale, cu viză pe anul în curs și o dovadă care să ateste că titularului nu i-a fost aplicată nicio sancțiune pentru abateri pe linie profesională, prevăzute în Legea sănătății.

Nu trebuie să lipsească de la dosar nici certificatul de cazier judiciar și certificatul medical care să ateste că titularul este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea profesiei pentru care candidează.

Participarea la concurs este condiționată de achitarea unei taxe de 150 de lei, iar dovada plății (chitanța) trebuie anexată la dosarul de înscriere, alături de o copie după actul de identitate în termen de valabilitate și acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa 3 la ordin.

Relații suplimentare se pot obține direct la sediile celor două unității medicale sau telefonic, la numărul 0238 561 231 – pentru postul de la Râmnicu Sărat, respectiv 0238 554 944 sau 0238 554 995, pentru cel din Nehoiu.

 


Adaugati un comentariu


 

*