Ministerul Sănătății înăsprește regulile privind transferul și detașarea rezidenților

4 decembrie 2018 | 0 comentarii |

Noile măsuri au fost lansate în dezbatere publică și urmează să intre în vigoare de la începutul anului viitor, având ca scop limitarea  efectelor migrației rezidenților între centrele universitare.

 

În urma unor discuții pe care le-au purtat cu reprezentanți ai unităților de învățământ superior medical din țară, pe tema organizării și desfășurării concursului de Rezidențiat din acest an, oficialii din Ministerul Sănătății au lansat în dezbatere publică un proiect de ordin ce își propune să modifice unele reguli aplicabile în prezent în cazul transferului și detașării medicilor rezidenți. Actualele reguli se pare că favorizează în mare măsură migrația rezidenților între centrele universitare, iar de acest aspect s-au plâns reprezentanții universităților de medicină din țară, care susțin că acest fenomen afectează capacitatea de pregătire a acestor universități.

„Această migrare de personal, uneori de-a dreptul exagerată, prin afectarea cifrelor de şcolarizare efective, influenţează în final bugetele instituţiilor acreditate pentru pregătirea personalului medico-sanitar, ale căror venituri sunt strâns legate de numărul rezidenţilor aflaţi în pregătire”, se arată în expunerea de motive a proiectului de ordin, întocmit ca urmare a solicitărilor reprezentanților universităților, care au solicitat ministerului să găsească unele soluții pentru limitarea migrației rezidenților.

 

La începutul acestei săptămâni, Ministerul Sănătății a venit cu o astfel de soluție, materializată în proiectul lansat în dezbatere publică, ce conține anumite măsuri ce ar urma să fie puse în aplicare începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor, astfel încât rezidenților să nu le mai fie atât de ușor să se transfere dintr-un centru universitar în altul.

Conform actualei legislații, candidaţii admişi la concursul naţional de rezidenţiat sunt repartizaţi de către Ministerul Sănătăţii, pe baza propriilor opţiuni, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la concurs, pentru efectuarea stagiilor de pregătire în centre universitare sau în unităţi sanitare acreditate, în funcţie de capacităţile de pregătire ale unităţilor sanitare în care se desfăşoară pregătirea, unităţi care vor rămâne de îndrumare metodologică pe toată perioada efectuării rezidenţiatului.

 

În expunerea de motive se precizează că există însă anumite unităţi sanitare, respectiv secţii clinice, acreditate pentru efectuarea pregătirii rezidenţilor, dar „care nu pot asigura totalitatea manoperelor, a procedurilor, tehnicilor diagnostice şi terapeutice obligatorii a fi însuşite de rezident până la finele pregătirii, pentru specialităţile al căror curriculum de pregătire este complex, motiv pentru care mulţi rezidenţi solicită efectuarea acestor module de pregătire în alte centre universitare în care aceste module pot fi efectuate”. Pe lângă acest motiv, cele mai dese situaţii de solicitare a detaşărilor între centrele universitare invocate de rezidenţi sunt motivele familiale, însă acest fenomen al migrației are repercusiuni negative asupra capacității de pregătire a universităților de medicină.

În aceste condiții, prin noile prevederi conținute de proiectul legislativ, Ministerul Sănătății înăsprește regulile referitoare la transferul și detașarea rezidenților în alte centre universitare decât cele în care au fost repartizați.

 

Astfel, oficiali din minister propun ca, începând de anul viitor, detaşările rezidenţilor să se efectueze „cu prezentarea acordului coordonatorilor sau directorilor de program de rezidenţiat din centrul universitar de pregătire, respectiv acordul coordonatorilor sau directorilor de program din centrul în care urmează să se detaşeze, împreună cu acordul rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul universitar de pregătire, respectiv acordul rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul în care urmează să se detaşeze, precum şi avizul unităţii de încadrare a rezidentului”.

În ceea ce priveşte schimbarea centrului universitar de pregătire, propunerile se referă la aprobarea acestora doar pentru cazul în care solicitarea survine ca urmare a unei situaţii apărute după dobândirea calităţii de rezident, „în condiţiile prezentării avizelor rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul universitar de pregătire, respectiv al rectoratului sau decanatului, după caz, din centrul în care se doreşte transferul împreună cu avizul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care este confirmat, din ambele centre universitare implicate în transfer”. Documentul mai prevede că schimbarea centrului universitar de pregătire confirmat prin ordin se aprobă de către Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.

 


Adaugati un comentariu


 

*