Modificări în structurile de conducere ale DSP-urilor

19 octombrie 2020 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un nou regulament de organizare pentru aceste instituții, proiect ce prevede și modificarea organigramei.

 

După mai bine de 10 ani de la intrarea în vigoare a actualului regulament de organizare a direcțiilor de sănătate publică (DSP) din județe și din Capitală, Ministerul Sănătății a decis că e vremea să fie făcute anumite schimbări, astfel că a lansat în dezbatere publică proiectul unui nou regulament de organizare dar și al unei noi organigrame pentru aceste instituții. După cum se precizează în proiect, DSP-urile sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local. Rolul acestora este acela de a contribui la realizarea politicilor şi programelor naţionale de sănătate, de a elabora programe locale, a organiza structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de a planifica şi derula investiţiile finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de Sănătate.

Cea mai importantă modificare prevăzută în noul regulament se referă la structurile de conducere de la nivelul acestor instituții, urmând să crească numărul directorilor executivi adjuncți. Astfel, în loc de doi directori executivi adjuncți, cât sunt prevăzuți în prezent în organigramă DSP-urilor, noua schemă include 3 astfel de posturi.

 

Fiecare titular va avea atribuții specifice, un post fiind responsabil pe partea de inspecție sanitară, un director executiv adjunct fiind însărcinat cu serviciile de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate și al treilea având atribuții pe partea economică.

Noutatea constă în introducerea postului de director executiv adjunct responsabil cu inspecția sanitară, cele două posturi existente în prezent fiind având atribuții în domeniul sănătății publice și în cel economic.

Directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate va coordona laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică, laboratorul de igienă a radiațiilor, asistența medicală și planificarea strategică, evaluarea și monitorizarea în sănătate publică, programele naționale de sănătate și medicină de urgență conform noului regulament.

 

În sarcina directorului executiv adjunct pentru inspecție sanitară de stat va intra controlul calității actului medical, inspecția furnizorilor de servicii medicale și de inspecția în sănătate publică, iar directorul adjunct economic va avea în subordine serviciul administrativ-mentenanță, serviciul buget-contabilitate și compartimentul achiziții publice.

În acest mod, se va schimba și structura Comitetului Director, care va fi format din directorul general și cei trei adjuncți.

Directorii executivi adjuncți sunt numiți sau eliberați din funcție de către ministrul Sănătății, la propunerea directorilor executivi ai DSP-urilor, care la rândul, lor sunt numiți sau demiși direct de către același ministru.

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*