Normele de aplicare a Legii PNCC, în vigoare de la 1 iulie

30 iunie 2023 | 0 comentarii |

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a anunțat că Normele pentru Legea privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului vor intra în vigoare de la 1 iulie și că a fost stabilit și cadrul pentru înființarea Registrului Național de Cancer.

 

Scandalul privind întârzierea Normelor de aplicare a Legii privind Planul Național de Combatere a Cancerului și amenințarea cu acționarea în instanță a asociațiilor de pacienți, și poate și promisiune premierului Marcel Ciolacu făcută profesorului Patriciu Achimaș-Cadariu, inițiatorul și coordonatorul propiectului promulgat de președintele Klaus Iohannis încă din noiembrie anul trecut, pare să fi avut efect asupra ministrului Sănătății.

Alexandru Rafila a anunțat, vineri, că normele PNCC intră în vigoare începând cu 1 iulie, dar a ținut să menționeze că Guvernul va modifica, printr-o ordonanţă, legislaţia în vigoare în domeniu, pentru a facilita accesul pacienţilor la diagnostic şi tratament.

Trebuie să luăm o decizie responsabilă astfel încât să modificăm legea. Nu înlocuim anexa, dar o corectăm acolo unde este posibil, astfel încât accesul pacienţilor la diagnostic şi tratament să poată să fie realizat. Am scris deja proiectul de ordonanţă şi, după ce ne mai consultăm cu comisiile de specialitate, îl vom pune în transparenţă şi îl vom înainta Guvernului spre adoptare. Legea de prevenire şi combatere a cancerului are o bună parte dintre norme”, a precizat Rafila, într-o conferință de presă.

 

Ministrul Sănătății a menționat căNormele vor intra în vigoare de la 1 iulie, iar în momentul în care ordonanţa va permite finanţarea activităţilor menţionate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, ele devin imediat disponibile pacienţilor. Trebuie să putem folosi banii care există la Casă. În momentul în care această ordonanţă va fi adoptată, sper că în prima săptămână sau în primele două săptămâni ale lunii iulie, ele pot să fie decontate”.

Normele au fost realizate de specialiştii CNAS şi din comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, din domeniul oncologiei, şi includ capitole referitoare la prevenţie şi diagnostic precoce, înfiinţarea Registrului Naţional de Cancer, diagnosticul, tratamentul, monitorizarea şi îngrijirea pacienţilor oncologici.

Acestea prevăd, printre altele, introducerea a 23 de molecule noi în Lista medicamentelor gratuite şi implementarea recomandării de prescriere a biosimilarelor pentru creşterea accesului la tratamentele oncologice, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru pacientul oncologic şi pentru aparţinători, introducerea radioterapiei stereotactice, extinderea pachetul de bază pentru îngrijirea pacienţilor oncologici.

 

Normele pentru Planul Naţional de Combatere a Cancerului

A. PREVENŢIA ȘI DIAGNOSTICUL PRECOCE AL CANCERULUI

1. Realizarea de consultații preventive de depistare precoce a cancerului, de către medicul de familie, în mod activ tuturor persoanelor înscrise pe listă.

2.Evaluarea riscului oncologic: în funcție de antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă, expunerea profesională particulară, stil de viaţă, riscograme și chestionare pentru depistarea consumului de alcool, tutun, droguri, comportament sexual la risc;

3.Intervenţie asupra riscurilor modificabile: consiliere pentru modificarea comportamentelor nesănătoase, sfaturi nutriționale, comportament sexual responsabil, consiliere privind expunerea la soare sau UV în saloanele de bronzat, activitate fizică. Includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii prin screening populaţional în programe naţionale de sănătate;

4.Set de analize gratuite care includ și markeri de depistare a cancerului (diferențiat pe grupe de vârstă și sex): Hemoleucogramă,VSH; Glicemie, Colesterol seric total, LDL colesterol; Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară; Determinarea raportului albumină/creatinină urinară; Examinare DXA (osteodensitometrie); PSA la bărbaţi; TGO, TGP; TSH şi FT4 la femei; Senologie imagistică; Examen Babes-Papanicolau;

5. Selectarea cazurilor eligibile şi trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colorectal, ovarian etc.)

6. Stabilirea circuitului pentru comunicarea rapidă a informațiilor necesare aplicării tratamentului de care medicul de familie conform recomandarilor specialistului din ambulatoriu sau spital (e-mail);

 

B. ÎNFIINŢAREA REGISTRULUI NAȚIONAL DE CANCER

• Prin Ordinul ministrului Sănătății s-a stabilit cadrul necesar pentru înființarea Registrului Național de Cancer;

• Se reglementează organizarea activităţii de înregistrare a datelor bolnavilor de cancer, în vederea dezvoltării sistemului de informații în oncologie;

• Se înființează Centrele regionale de coordonare metodologică și de implementare a Registrului Național de Cancer;

• Toate unităţile sanitare şi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, au obligaţia de a raporta toate tumorile ce corespund criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului Sănătății;

 

C. DIAGNOSTICUL CANCERULUI

Extinderea serviciilor din ambulatoriul clinic și paraclinic pentru accesul facil al pacientului oncologic, pentru:

• puncție biopsie mamară ghidată ecografic, recoltare material bioptic, endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden);

• administrare tratament prin puncţie intravenoasă, instalare dispozitiv de administrare a analgeziei;

• procedura de dermatoscopie, a fost introdusă ca procedură diagnostică complexă pentru identificarea leziunilor suspecte de malignitate;

• masajul limfedemului cu durată de 50 de minute pentru drenaj limfatic manual.

• endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea gastroenterologie pediatrică;

• mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;

• instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;

 

Dezvoltarea pachetelor de servicii de spitalizare de zi pentru diagnosticul cancerului:

• pentru cancerul de sân:

1. mamografie digital

2. senologie imagistică

3. mamografie cu tomosinteză

4. puncție biopsie mamară ghidată ecografic cu marcaj aplicat

5. examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale

6. teste imuno-histochimice

7. puncție biopsie mamară cu vacuum

 

 pentru cancerul de col uterin:

1. depistarea și diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin

2. testarea pentru diagnosticul infecției cu HPV

3. recoltare frotiu citovaginal

4. examen histopatologic

5. colposcopie

6. anestezie locală

7. prelevare ţesut ERAD

 

Alte localizari:

1. Examen RMN whole-body

2. limfoscintigrafie

 

D. TRATAMENTUL ȘI MONITORIZAREA PACIENTILOR ONCOLOGICI

1.MONITOR 2 – imagistică medicală de inaltă performanță (RMN, CT, scintigrafii, analize de laborator) – cu obligația programării în termen de maxim 5 zile și posibilitatea plății peste valoarea de contract, prin acte adiționale

2. Testarea genetică pentru tratamentul personalizat pentru cele 4 localizări pentru care există molecule în lista de medicamente gratuite pentru: cancer de sân;  cancer de ovar; cancer pulmonar; cancer colo-rectal;

3. DES a fost extins la toate domeniile de asistență medicală: a fost accesat de către CNAS – Proiectul eDES cu finanțare europeană care permite transmiterea datelor medicale în spațiul european. Proiectul a fost aprobat de Comisia Europeana, are finanțare din POS și se află în etapa studiului de fezabilitate.

4. Introducerea a 23 de molecule noi în Lista medicamentelor gratuite (2022-2023), implementarea recomandarii de prescriere a biosimilarelor pentru creșterea accesului la tratamente oncologice: Cemiplimabum; Polatuzumab vedotin; Gilteritinib; Tivozanibum; Dabrafenibum; Denosumab (Xgeva); Lorlatinibum; Avelumabum; Eltrombopag; Glasdegib; Combinaţii (Pertuzumabum + Trastuzumabum); Ropeginterferon Alfa-2B; Luspatercept; Fedratinibum; Brigatinibum; Gemtuzumab Ozogamicin; Mogamulizumab; Vaccin BCG; Acalabrutinibum; Paclitaxelum (concentraţia 5 mg/ml; Enzalutamidum; Trastuzumabum DeruxtecanumEribulinum.

5. Consiliere psihologică şi psihoterapie pentru pacientul oncologic și pentru aparținători

6. Îmbunătățirea (scurtarea duratei) accesului la PET-CT prin desfiintrea Comisiei care făcea programarea, cu posibilitatea transmiterii în format electronic a formularelor de recomandare a investigației (36 de formulare specifice pentru localizări deja introduse în SIUI și se utilizează de medicii curanți)

7. Extinderea numărului de contracte și a tipurilor de servicii de Radioterapie, inclusiv introducerea radioterapiei stereotactice.

 

E. ÎNGRIJIREA PACIENTULUI ONCOLOGIC

• Pachetul de bază a fost extins și s-a introdus:

– Masajul limfedemului; Manșonul compresiv pentru limfedem și manșonul compresiv ajustabil, ce se recomandă pentru pacientele care au suferit intervenţii chirurgicale – mastectomie

– Pacientul asigurat poate să primească îngrijiri medicale la domiciliu indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidența

– Extinderea duratei pentru care un asigurat cu vârsta sub 18 ani poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni (față de 90 de zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni). Pacienții cu vârsta sub 18 ani pot beneficia de până 300 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni, la recomandarea medicului.

– Reglementarea traseului pacientului pentru accesul la îngrijiri medicale la domiciliu

– Extinderea capacitatii de paliatie – paturile de paliație se pot contracta integral, fără a mai fi limitate de numărul de paturi contractabile aprobate în Planul Național de Paturi

 

F. MODIFICĂRI LEGISLATIVE AFLATE ÎN TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate:

• casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru implementarea Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

• extinderea decontării serviciilor de diagnostic şi de monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic, de biologie moleculară;

• extinderea decontării serviciilor de diagnostic din cadrul Subprogramului de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne;

 

Înființarea de subprograme distincte pentru pacienții oncologici:

1. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

2. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare;

3. Subprogramul de radioterapie al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

4. Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară;

5. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne;

6. Subprogramul naţional de testare genetică

 

G. ACTUALIZAREA TARIFELOR DE DECONTARE

S-au mărit toate tarifele la serviciile medicale paraclinice pentru pacienții oncologici;

• Toate tarifele din ambulatoriul clinic s-au majorat cu 12,5% pentru asistența de specialitate în oncologie ;

• Tarifele serviciilor de reabilitare în ambulatoriu s-au majorat cu 78%;

• Tarifele pentru spitalizare de zi s-au majorat cu 16% ;

• Toate tarifele pe zi de spitalizare (cronici și îngrijiri paliative în spitale) s-au majorat cu 15,9%

• Tarifele pentru o zi de îngrijiri paliative la domiciliu s-au majorat cu 94%. În plus se acordă și o majorare în funcție de distanța până la locul de acordare a îngrijirilor în mediul rural.

 

PROPUNERI DE OPTIMIZARE A PNCC

În forma propusă pentru adaptarea și optimizarea PNCC, sunt incluse suplimentar servicii medicale care au ca scop îmbunătățirea accesului la diagnostic și tratament pentru pacienții oncologici:

1. Identificarea clară a surselor de finanțare pentru derularea programului:

• Planul Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului (PNCC) în România se finanţează din bugetul FNUASS si de către Ministerul Sănătăţii de la bugetul de stat și după caz.

• Fondurile necesare pentru acordarea și decontarea la nivelul realizat, a serviciilor şi investigaţiilor medicale prevăzute în cadrul PNCC, se aprobă prin legile bugetare anuale, atât în bugetul FNUASS cât și în bugetul Ministerului Sănătăţii, după caz.

• Sumele aprobate prin legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar, cu respectarea regulilor şi a condiţiilor prevăzute de lege.

 

2. Extinderea accesului la diagnostic pentru pacienții oncologici:

• Extinderea decontării testărilor, în scop diagnostic, la categorii noi de bolnavi cu suspiciune de afecțiuni hematologice maligne;

• Extinderea categoriilor de bolnavi diagnosticați prin testare în afecțiunile hematologice maligne;

• Diagnostic şi monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute, prin imunofenotipare, examen citogenetic şi de biologie moleculară la copii şi adulţi din cadrul Programului național de oncologie, decontat din bugetul FNUASS.

• Decontarea Rezonanței magnetice multiparametrice (IRMmp)

• Decontarea serviciului de radioterapie și brahiterapie din bugetul FNUASS din fondurile alocate Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice din cadrul Programului național de oncologie.

 

3. Dezvoltarea terapiei personalizate și a testării genetice la pacienții oncologici

• Crearea unui subprogram național pentru finanțarea testării genetice în cadrul Programului național de oncologie finanțat din bugetul FNUASS.

• Decontarea unui panel de identificare a mutațiilor necesare stabilirii profilului molecular în vederea tratamentului personalizat;

• Asigurarea finanțării din bugetul FNUASS a Subprogramului național de testare genetică din cadrul Programului național de oncologie.

• Realizarea criteriilor pentru testările din Subprogramul național de testare genetică.

• Extinderea testării genetice în cancerele hematologice, decontarea acestor testări în situaţii clar stabilite, pentru adulți și copii

• Extinderea pentru sindroamele mielodisplazice, limfoamele maligne, mielomul multiplu, sindroamele mielorprolifertative cronice și sindroamele limfoproliferative cronice a Subprogramului de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute, prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi;

• Extinderea panelului de teste genetice în tumorile solide pediatrice conform recomandărilor actuale din ghidurile pentru diagnostic și tratament naționale și europene;

• Extinderea pentru afecțiunile rabdomiosarcom, tumori ale sistemului nervos central și retinoblastom a Subprogramului de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

 

4. Introducerea serviciului de radioterapie stereotactică

Decontarea serviciului de radioterapie stereotactică din bugetul FNUASS din fondurile alocate Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice din cadrul Programului național de oncologie.

 


Adaugati un comentariu


 

*