Patru funcționari din sistemul public de sănătate, găsiți în incompatibilitate și conflict de interese

Este vorba de un fost manager de spital, un șef de secție, un farmacist șef și o persoană cu funcție de conducere în Ministerul Sănătății.

 

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat astăzi, că a efectuat o serie de investigații specifice în cazul unor persoane care au îndeplinit funcții de conducere în spitalele publice și la Ministerul Sănătății, iar în urma acestora a constatat că există stare de incompatibilitate în trei dintre situații și conflictul de interese în cel de-al patrulea caz.

Astfel primul caz menționat de reprezentanți ANI este cel al Gabrielei Stan, care a ocupat o funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2017. Inspectorii de integritate au constatat că în aceeași perioadă, aceasta a deținut și funcția de director financiar-contabil la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, funcție incompatibilă cu cea de funcționar public în cadrul Ministerului Sănătății. În cazul său au fost astfel încălcate prevederile legale care le interzic funcţionarilor publici să dețină și alte funcţii şi să desfășoare alte activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul altor instituții sau autorități publice.

 

Spitalul OG Filantropia

Al doilea caz de incompatibilitate îl vizează pe medicul Gheorghe Peltecu, fost manager al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, din București. Acesta a fost director al spitalului în perioada 1 aprilie 2014 – 30 decembrie 2017, iar simultan a profesat și în cadrul unei clinici private cu care avea încheiat un contract individual de muncă, în calitate de medic ginecolog.

Și acesta a fost declarat incompatibil cu funcția pe care a deținut-o, întrucât, în acest mod, a încălcat prevederile care interzic unui manager de spital să exercite alte funcții salarizate sau nesalarizate în alte unități, cu excepția unității pe care o conduce.

În același timp, dr. Octavian Fulger Lazăr, șef de secție în cadrul Spitalului Clinic județean de Urgență Timișoara a fost declarat ca fiind în conflict de interese administrativ. Aceasta, deoarece în perioada în care a fost șef de secție a deținut și deține în continuare părți sociale la două societăți care au relații cu caracter patrimonial cu spitalul județean din Timișoara, unde acesta deținea funcția respectivă.

 

În această situație, inspectorii ANI spun că au fost încălcate prevederile articolului 180, coroborat cu articolul 184 din Legea sănătății. Astfel, potrivit articolulului 180 „constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager”, în timp ce articolul 184 menționează că prevederile referitoare la conflictul de interese și la incompatibilitate se aplică și şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.

Ultimul caz de incompatibilitate îl vizează pe Ion Mădălin Călinoiu, farmacist șef în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Conform comunicatului transmis de ANI, în perioada 22 noiembrie 2016 – 23 ianuarie 2018, acesta a exercitat simultan funcţia de farmacist şef secţie în cadrul spitalului, având şi calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, ceea ce îl face incompatibil, conform prevederilor legale.

Faptele de incompatibilitate și conflict de interese menționate mai sus constituie abateri disciplinare și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, iar persoanele faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate sunt decăzute din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

 


Adaugati un comentariu


 

*