Polițiștii vor fi tratați gratuit și în privat

3 februarie 2018 | 0 comentarii |

Ministrul va aproba plata/ decontarea cheltuielilor cu asistenţa medicală, pentru servicii medicale și de recuperare realizate în ţară, inclusiv la clinici private, a polițiștilor răniți.

 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat în dezbatere publică un proiect ce prevede posibilitatea ca ministrul de Interne să poată aproba, prin ordin, în cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenţa medicală, tratamentul şi măsurile de recuperare medicală în cazul poliţiştilor răniţi, realizate în ţară, inclusiv la clinici private.

În expunerea de motive, ministrul de Interne arată că în prezent, accesul la asistenţă medicală, tratament şi măsuri de recuperare medicală în ţară este limitat, prin dispoziţiile art.6 alin.(1) din OMAI nr.24/2009, la unităţile sanitare ale Ministerului Sănătăţii, ale ministerelor/instituţiilor cu reţea sanitară proprie, ale ministerelor/instituţiilor cu reţea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

De la momentul emiterii actelor normative menţionate mai sus, situaţia de fapt din domeniul asigurării asistenţei medicale din ţara noastră a înregistrat o diversificare a serviciilor medicale acordate de sectorul privat, făcând aptă şi chiar recomandabilă luarea în considerare a acestei opţiuni pentru tratarea poliţiştilor răniţi”, se arată în referatul de aprobare a proiectului.

 

Astfel, potrivit proiectului aflat în dezbatere pe pagina ministerului, având în vedere că prevederile HG nr.1083/2008 stabilesc în mod expres obligația Ministerului Afacerilor Interne de a acorda despăgubiri polițiștilor pentru riscul de rănire, fără a limita accesul la asistența medicală în funcție de forma de organizare a furnizorului de servicii medicale, se propune completarea OMAI nr.24/2009 cu un nou alineat, alin.(4), care se va introduce după alin. (3) al art. 6, care va avea următorul cuprins: „Pentru poliţiştii răniţi, ministrul afacerilor interne poate aproba, prin ordin, în cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenţa medicală, tratamentul şi măsurile de recuperare medicală realizate în ţară şi în alte condiţii decât cele prevăzute la alin.(1). Prin ordin se pot stabili inclusiv condiţii de plată sau decontare diferite de cele prevăzute la alin.(2) şi (3)”.

 


Adaugati un comentariu


 

*