Prima analiză de impact a investițiilor în controlul cancerului în România

17 decembrie 2020 | 0 comentarii |

Cercetarea va fi realizată de ASE București, cu sprijinul MSD, având ca obiective și o analiză completă a costurilor indirecte ale cancerului în România și a impactului unui pachet integrat de intervenții pentru controlul afecțiunilor oncologice.

 

În contextul în care costurile indirecte extrem de ridicate ale cancerului cresc povara bolii atât asupra societății, economiei, cât și asupra indivizilor, Academia de Studii Economice (ASE) București a lansat un amplu proiect de cercetare privind valoarea socio-economică a tratării cancerului în România. În paralel se va desfășura o primă analiză a impactului unui pachet integrat de intervenții pentru controlul cancerului, de la prevenție și screening până la tratament, dar și o analiză a celor mai recente provocări privind tratamentul cancerului în contextul pandemiei.

Cu prilejul lansării proiectului, rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a declarat că „aproape jumătate de milion de români se află în evidența cabinetelor de oncologie la nivel național, iar impactul cancerului poate fi analizat prin prisma costurilor economice – atât directe, cât și indirecte – a stresului emoțional al pacienților și rudelor, a efectelor secundare sociale și psihologice. Costurile ample asociate bolii includ costurile indirecte, cu impact negativ asupra economiei naționale și sunt compuse din scăderea productivității datorată pierderilor de venituri pe piața muncii a pacienților cu cancer, bazate pe trei motive diferite: mortalitate, absența temporară de la locul de muncă din cauza tratamentului sau a bolii și întreruperea permanentă a muncii”.

 

Conf. univ. dr. Clara Volintiru, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale (REI) a ASE, coordonator de proiect, a explicat că pacienții cu cancer au, în medie, de trei ori mai puține șanse de a participa pe piața muncii cu normă întreagă, iar atunci când revin la muncă, după sau între tratamente, productivitatea acestuia ar putea fi afectată semnificativ de nivelul efectelor secundare asociate anumitor tipuri de tratament.

Pierderea productivității persoanelor active poate fi asociată cu orele de absenteism și cu zilele de concediu medical. Prin urmare, din perspectiva societății, povara economică a cancerului este compusă din costuri directe, costuri informale de îngrijire și costuri indirecte. Construcția bugetului alocat controlului cancerului ar trebui privită nu ca o cheltuială, ci, pe lângă numărul vieților salvate, ca pe o investiție cu rezultate favorabile în economie”, a adăugat aceasta.

 

Proiectul presupune, de asemenea, dezvoltarea unui set de recomandări de politici publice bazate pe progresele non-clinice în ceea ce privește tratarea cancerului în România, trecând în revistă diferitele opțiuni de politici de sănătate pentru gestionarea acestei afecțiuni. Rezultatele acestei evaluări vor fi diseminate pe scară cât mai largă, pentru a spori gradul de conștientizare și a sprijini în continuare fundamentarea politicilor publice bazate pe dovezi.

Dată fiind complexitatea acestei boli este nevoie de acțiunea sinergică a tuturor actorilor – autorități publice, mediul academic, organizații neguvernamentale și industrie – de altfel acesta este obiectului programului nostru la nivel global: susținerea cercetării și stimularea dezbaterii pentru identificarea unor recomandări și soluții clare și pragmatice. Sperăm ca și prin munca echipei de cercetători din cadrul ASE, România să poată avea un control cât mai eficient al acestei boli și să micșoreze impactul ei negativ la nivel social și economic”, spune la rândul său Ana Dodea, Policy & Market Access Director, MSD Romania.

Proiectul va beneficia de o finanțare de 50.000 de dolari oferită de MSD România prin Programul Global de Granturi al companiei, privind politicile de sănătate în domeniul cancerului, precum și beneficiile sociale și economice.

 

Datele prezentate cu ocazia lansării proiectului arată că România se situează printre țările europene cu cele mai mici costuri directe de îngrijire pentru pacienții oncologici. Ca și în alte țări, costurile indirecte asociate cancerului sunt mai mari decât costurile directe.

Echipa implicată în derularea proiectului a menționat totodată că, deși asigurările publice de sănătate acoperă diagnosticul, tratamentul și urmărirea cancerului, pacienții se confruntă cu diverse obstacole legate de organizarea și funcționarea serviciilor specifice necesare dar și cu bariere socio-economice. Lipsa programelor naționale de screening eficace și nivelul slab de informare a populației în ceea ce privește factorii de risc și accesul la screening, ce se traduc într-un diagnostic tardiv ar fi două din principalele probleme, la care se adaugă liste lungi de așteptare pentru investigații critice precum PET-CT și RMN. Totodată mai este de menționat lipsa facilităților de terapie de sprijin, ceea ce înseamnă că pacienții călătoresc uneori până la 12 ore pentru a ajunge la un centru oncologic pentru a-și îngriji boala.

Din echipa care va efectua acest studiu fac parte profesorii Clara Volintiru, Rodica Zaharia și George Ștefan, din cadrul ASE, alături de medicul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.

 

Cancerul reprezintă a doua cauză de deces în România, după bolile cardiovasculare. Numărul cazurilor noi de cancer depistate anual în perioada 2009-2018 a crescut de la 60 693 (2009) la 61 780 (2018), incidenţa cazurilor de cancer în aceeaşi perioadă, variind între 298,0 și 317,3 la 100.000 de.

În ceea ce privește prevalența, numărul cazurilor de cancer a crescut de la 402 328 (2009) la 490 655 (2018), prevalenţa variind între 1975,3 la 100.000 de locuitori în 2009 şi 2519,8 în 2018. Creșterea a fost permanentă, determinând un trend ascendent. Între 2009 și 2018, au fost înregistrate cu 88 327 mai multe cazuri.

Cancerul pulmonar este cea mai frecventă cauză de mortalitate prin cancer, rata standardizată crescând cu 15% între 2000 și 2014. Este urmat de cancerul de colon,  cancer de sân, cancer hepatic.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*