Rectificarea bugetului Liceului pentru Deficienți de Auz, supusă la vot în Consiliul Județean Buzău

22 iulie 2019 | 0 comentarii |

Ședința ordinară pe luna iulie va avea loc săptămâna aceasta, iar cu această ocazie, în miniparlamentul județean sunt supuse la vot 20 de proiecte de hotărâre de interes local.

 

Joi, 25 iulie, va avea loc cu începere e la ora 9.00, ședința ordinară pe luna iulie a Consiliului Județean Buzău, consilierii fiind convocați pentru a-și exprima votul în privința a 20 de proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi.  Printre acestea se numără și proiectul privind execuția bugetului județului pe trimestrul doi precum și cel care cu referire la rectificarea a treia a bugetului propriu al județului.

Totodată, vor fi supuse la vot proiectele de rectificare a bugetului Direcției Generale ase Asistență socială și Protecția Copilului Buzău, precum și a bugetului Liceului Tehnologic Special pentru Copiii cu Deficiențe Auditive. Suma alocată instituției de învățământ special va rămâne aceeași doar că, de la capitolul de Cheltuieli pentru bunuri și servicii se vor tăia 75.000 de lei, care vor fi alocați capitolului de Cheltuieli pentru asistența socială. Astfel, bugetul alocat pentru bunuri și servicii se va reduce la 725.000 de lei de la 800.000, în timp ce acela al cheltuielilor pentru asistența socială va crește de la 300.000 de lei la 375.000 de lei.

Tot în aceeași ședință, va fi supusă la vot modificarea bugetului alocat proiectului privind consolidarea și restaurarea clădirii Bibliotecii Județene, precum și aprobarea proiectului tehnic referitor la restaurarea clădirii de patrimoniu în care a funcționat fostul spital Brătianu.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința ordinară de joi a Consiliului Județean este următoarea:

 1. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ.
 2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe cele două secțiuni.
 3. Aprobarea utilizării în anul 2019 a exercițiului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 1.
 4. Rectificarea a III -a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019.
 5. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău.
 6. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău.
 7. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău.
 8. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
 9. Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere din Republica Moldova și România.
 10. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității de Ordine Publică a Județului Buzău.
 11. Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019.
 12. Completarea Subcapitolului 4.9 „Eficiență energetică” la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020.
 13. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca V. Voiculescu” Buzău.
 14. Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”.
 15. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”.
 16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
 17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Județene pentru Evidența Populației Buzău.
 18. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău.
 19. Aprobarea unor măsuri la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău.
 20. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău.

Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*