REZIDENȚIAT 2023: S-a dat startul înscrierilor pentru sesiunea extraordinară organizată în mai

28 martie 2023 | 0 comentarii |

Înscrierile se poate face în perioada 29 martie-12 aprilie 2023, iar concursul pentru locurile și posturile rămase neocupate în sesiunea noiembrie 2022 va avea loc în data de 14 mai, în centrul universitar București. 

 

Ministerul Sănătății anunță că, începând de miercuri, 29 martie, absolvenții facultăților de Medicină se pot înscrie la concursul de intrare în Rezidențiat, sesiune extraordinară, care va avea loc în data de 14 mai 2023. Dosarele de înscriere la concursul de Admitere în Rezidenţiat pentru ocuparea celor 628 de locuri și posturi rămase neocupate în domeniul Medicină, după examenul de rezidenţiat de anul trecut, se fac prin direcțiile de sănătate publică județene Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu, Timiș sau a municipiului București, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, până la data de 12 aprilie.

Concursul va avea loc în data de 14 mai și va fi organizat în centrul universitar București, pentru locurile și posturile rămase neocupate la domeniul Medicină, în sesiunea 20 noiembrie 2022. Concursul va avea o durată de patru ore, în care trebuie rezolvate teste de tip grilă cu 200 de întrebări. Alegerea unui loc sau post va fi condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim obținut”, se menționează într-un comunicat remis presei de Ministerul Sănătății.

Absolvenţii Universităţilor de Medicină şi Farmacie își pot depune dosarul de înscriere la concurs în zilele lucrătoare, de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 și vineri între 9.00 și 14.00, cu excepția zilelor libere declarate conform legii, sau pot fi depuse prin poștă sau servicii de curierat, în perioada 29 martie – 12 aprilie 2023.

 

La concursul de admitere în Rezidențiat se pot prezenta: candidații posesori ai unei diplome de licență de doctor-medic eliberată de o instituție de învățământ superior cu profil medical acreditată din Romania sau echivalată/ recunoscută în condițiile legii; medici rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare; medici specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la obținerea celei de-a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă; candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere”, se precizează în anunțul privind desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023.

 

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru domeniul de concurs.

Medicii care devin rezidenți pe loc încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

Medicii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori întrun alt stat membru al Uniunii Europene, precum și candidații din Republica Moldova, absolvenți cu diplomă de licență obținută în ultimii 5 ani la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, oferite românilor de pretutindeni, susțin concursul în aceleași condiții ca și cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministrul Educației, care le va distribui pe centrele universitare.

 

Date suplimentare despre admiterea în Rezidentiat, sesiunea mai 2023, AICI

 


Adaugati un comentariu


 

*