REZIDENȚIAT 2023: Sesiunea extraordinară a concursului din acest an are loc la București

15 martie 2023 | 0 comentarii |

Metodologia privind desfășurarea sesiunii extraordinare a concursului de rezidențiat din luna mai, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022, a fost publcată în transparență decizională.

 

Ordinul comun al Ministeruui Sănătății și Ministerului Educației privind aprobarea  Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară,  pentru locurile și posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022 a fost publicat în transparență decizională, pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, care anunță că observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa propuneri@ms.ro, până pe 24 martie.

În ziua de 27 februarie 2023 a  fost organizată o  videoconferință cu rectorii universităților de medicină și farmacie București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Tg. Mureș și Timișoara. Această întâlnire a avut ca scop stabilirea unor probleme organizatorice, precum și finalizarea proiectului Metodologiei de concurs. În urma acestei întâlniri s-a stabilit ca Metodologia de concurs să fie similară cu cea aprobată pentru sesiunea de concurs noiembrie 2022”, se arată în expunerea de motive.

 

Concursul pentru cele 628 de locuri și posturi rămase neocupate în domeniul Medicină se va desfăşura doar în centrul universitar București.

În noiembrie 2022, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila anunța că „având în vedere că multe dintre locurile rămase neocupate sunt din categoria specialităților deficitare (…) Ministerul sănătății evaluează posibilitatea organizării unui nou concurs de rezidențiat pentru locurile și posturile rămase neocupate”, în prima jumătate a anului 2023. Ulterior, Ministerul Sănătăţii a stabilit că „organizează, la data de 14 mai 2023 concurs de admitere în rezidenţiat, sesiune extraordinară, pentru domeniul medicină pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022”.

Conform metodologiei, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, „Ministerul Sănătăţii va încheia cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti un contract în baza căruia se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs”.

 

Examenul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări la care candidații au la dispoziție 4 ore pentru a răspunde.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru domeniul de concurs, respectiv Medicina. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru domeniul de concurs”, se menșționează în document.

La sesiunea noiembrie 2022, 10.330 de candidaţi s-au înscris la examenul de intrare în Rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, concurând pe 5.866 de locuri și posturi, pentru cele 3 domenii de pregătire: 4.734 locuri și posturi pentru domeniul medicină, 621 locuri pentru domeniul medicină dentară și 511 locuri și posturi pentru domeniul farmacie. Examenul s-a desfășurat în șase centre universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

 

Metodologia poate fi consultată AICI 

Lista locurilor și posturilor disponibile poate fi consultată pe site-ul rezidentiat.ms.ro

 


Adaugati un comentariu


 

*