România are, în sfârșit, o strategie națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități

24 noiembrie 2021 | 0 comentarii |

Elaborarea acesteia a fost finalizată în cadrul unui proiect derulat cu asistență de la Banca Mondială și finanțare europeană și mai trebuie să fie aprobată printr-o hotărâre de guvern, pentru a putea fi pusă în aplicare.

 

Florica Chereches

Mâine se încheie, oficial, proiectul „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, derulat în perioada 25 ianuarie 2019 25 noiembrie 2021, de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), cu fonduri de la Uniunea Europeană și asistență de specialitate din partea Băncii Mondiale.

Unul dintre cele mai importante obiective ale acestui proiect a fost elaborarea unei strategii naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2021-2027, obiectiv care a fost oficial dus la îndeplinire.

Anunțul a fost făcut de preşedinte ANDPDCA,  Florica Cherecheş, în cadrul conferinței organizate cu ocazia finalizării proiectului. „Este un moment de referinţă pentru ţara noastră. Prin elaborarea acestei strategii, România confirmă eforturile depuse în vederea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sperăm că odată ce această strategie va fi adoptată prin hotărâre de guvern, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi să devină o certitudine, iar politicile viitoare să fie centrate pe nevoile persoanelor cu dizabilităţi. Această strategie setează direcţia pentru tot ceea ce se va întâmpla în viitor în domeniul protejării drepturilor acestor persoane, fiind o condiţie favorizantă, iar prevederile din document vor fi folosite drept argumente pentru viitoare proiecte naţionale şi europene” a declarat aceasta.

 

Proiectul a beneficiat de o finanţare totală în valoare de aproape 9,7 milioane de lei, din care 8,13 milioane de lei au reprezentat cofinanţare din partea Uniunii Europene.

Obiectivul general a fost acela de a găsi soluții pentru a face funcțional mecanismul de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, document ratificat de România încă din 2010.

Odată cu elaborarea strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități din țara noastră, a fost dezvoltat și un mecanism de monitorizare a implementării acesteia, bazat pe obținerea de dovezi privind modul în care drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt respectate.

 

Totodată, a fost  făcută și instruirea personalului din cadrul autorităţilor publice centrale, în utilizarea instrumentelor de lucru şi standardelor realizate în cadrul proiectului, pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost realizată în baza informaţiilor colectate în primul studiu la nivel naţional privind situația acestor persoane, astfel că datele pe care s-a lucrat sunt cât se poate de exacte și de reale. Pentru identificarea tuturor problemelor, în cadrul studiului au fost făcute diferite sondaje și au avut loc numeroase întâlniri și consultări cu persoanele cu dizabilități.

Strategia națională până în 2027 include mai multe domenii prioritare precum  „accesibilitate şi mobilitate”, „protecţia efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, „Ocupare”, „Protecţie socială inclusiv abilitare/reabilitare”, viaţă independentă şi integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice”, „educaţie”, „sănătate”, „participare politică şi publică”.

 


Adaugati un comentariu


 

*