Se adâncește criza de medici în mediul rural

Creșterile salariale din spitale și ignorarea medicinei primare la finanțare au făcut ca asigurarea asistenței medicale în mediul rural să fie tot mai deficitară, unui medic de la țară revenindu-i de opt ori mai mulți pacienți decât unuia de la oraș.

 

Ignorarea, de către autorități, a semnalelor de alarmă trase anul trecut de organizațiile profesionale și patronale ale medicilor de familie, care au reclamat subfinanțarea cronică a acestui domeniu medical, se resimte tot mai acut, mai ales în mediul rural. Medicii tineri nu sunt stimulați să se orienteze către sate, iar mulți dintre cei care asigurau asistența medicală primară în aceste zone se pensionează, astfel că populația are tot mai greu acces la servici medicale.

Datele Institutul Național de Statistică (INS), referitoare la situația asigurării asistenței medicale și a infrastructurii sanitare la finele anului trecut, relevă o creștere a numărului de medici, asistenți și personal auxiliar din sistemul sanitar românesc, față de anul 2016, dar și o concentrare a acestora în mediul urban.

Majorarea salariilor se pare că a fost unul din motivele principale care a diminuat „exodul medicilor” tineri, același argument convingându-i pe unii dintre cei plecați să se întoarcă. Diminuarea fenomenului exodului medicilor a fost semnalată în luna aprilie, de Colegiul Medicilor, care a anunțat că numărul solicitărilor din partea specialiștilor care vor să plece din țară s-a diminuat în ultimul an cu 40%.

Datele statistice comunicate de INS arată că, la finele anului trecut, în sistemul de sănătate erau 58.600 de medici, în creştere cu 1.300 faţă de anul 2016. O cincime dintre ei erau medici de familie, dar aproape două treimi dintre aceştia își desfășoară activitatea în mediul urban.

 

În ciuda creșterii numerice a personalului medical, asigurarea asistenței medicale primare râmâne deficitară. Criza este din ce în ce mai mare mediul rural, unde există mult mai puțini medici și cabinete medicale. În plus, populația este îmbătrânită, oamenilor le este foarte greu să meargă la oraș sau în satul vecin atunci când au nevoie de doctor, așa că dacă au noroc, merge medicul la ei acasă să-i consulte, dar cei mai mulți ajung la spital, atunci când boala îi răpune.

Unui medic din mediul rural i-au revenit, anul trecut, de opt ori mai mulţi pacienţi decât unuia din mediul urban, în timp ce unui cabinet de medicină de familie i-au revenit de 1,3 ori mai mulţi locuitori aparţinând populaţiei rezidente, comparativ cu un cabinet din mediul urban.

Situația este și mai alarmantă la nivelul medicilor din alte specialități, care sunt o rara avis în mediul rural, aceștia fiind întâlniți doar în comunele mari în care mai funcționează câte un spital. Deși statistic, anul trecut au funcţionat peste 60.000 de unităţi sanitare, unui medic revenindu-i, în medie, 335 locuitori, 10.700 cabinete medicale independente de specialitate au funcţionat în mediul urban, în timp ce în rural, numărul acestora a fost de 26 ori mai mic, respectiv, doar 403  cabinete. Prin urmare, numărul de locuitori care a revenit unui cabinet medical independent de specialitate a fost de 23 ori mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban. Astfel, la 10.000 de locuitori din mediul rural au revenit, ca şi în anul 2016, în medie, numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate, comparativ cu 10,1 cabinete în mediul urban în anul 2017 şi 9,8 cabinete în anul 2016.

 

A scăzut, în schimb, numărul dentiștilor, atât în orașe cât și la sate. La finele lui 2017 fiind înregistrați 15.700 de specialiști din această categorie, cu 800 mai puțin decât în anul anterior. Statisticile indică însă existența unui număr de 17.800 de farmaciști, cu 600 mai mulți decât în 2016.

În ceea ce privește structura personalului medical, cea mai mare creștere se constată în rândul profesioniștilor cu pregătire medie, la finele lui 2017 fiind înregistrate 142.100 de persoane din această categorie, cu 4.900 mai mult decât în 2016.

Și în cazul personalului auxiliar s-a înregistrat o creștere de 3.100 de persoane, statisticile indicând un număr de 69.400 de angajați la finele anului trecut. În același timp, un număr de 1.600 fiziokinetoterapeuţi şi 14.600 de asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din sistemul sanitar public şi privat în anul 2017, faţă de 1.400 fiziokinetoterapeuţi şi 13.800 asistenţi medicali cu studii superioare, în anul 2016.

Structura personalului sanitar rămâne preponderent feminină, ponderea femeilor în rândul medicilor şi al medicilor dentişti fiind de peste două treimi, iar în rândul farmaciştilor de 90%.

 

În ceea ce privește infrastructura medicală, numărul spitalelor a crescut anul trecut la 576 de unităţi, faţă de 567 de spitale în anul 2016. Se observă însă că numai 338 dintre acestea sunt unităţi medicale mari, cu peste 100 de paturi, iar 166 sunt unităţi medicale mici, cu mai puţin de 50 de paturi. Cele 576 de spitale care au funcţionat în anul 2017 au dispus, la fel ca şi în anul 2016, de 132.000 paturi pentru internare continuă – 122.000 de paturi în mediul urban şi aproape 10.000 de paturi în mediul rural – şi au acordat asistenţă medicală unui număr de 4,2 milioane de pacienţi internaţi. Durata medie de spitalizare a fost de 7,4 zile pentru fiecare pacient internat în spital.

Totodată, au funcţionat 823 de centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate, în creştere cu 19 unităţi faţă de anul 2016, 461 de ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate spitalelor, în scădere cu 8 unităţi faţă de anul 2016, peste 41.000 de cabinete medicale faţă de 40.000 de cabinete în anul 2016.

Reţeaua de laboratoare medicale şi reţeaua farmaceutică nu au înregistrat diferenţe semnificative faţă de anul precedent, furnizând servicii prin intermediul a 6.300 de laboratoare medicale şi laboratoare de tehnică dentară şi 9.700 de farmacii, drogherii şi puncte farmaceutice. În ceea ce priveşte medicina primară, cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcţionat în mediul urban, 6.600, comparativ cu 4.500 de cabinete în mediul rural, la fel ca şi în anul 2016.

 

 


Categorii: Actual, Analiza, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*