SJU Buzău angajează temporar un inginer

5 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Postul este vacant pentru o perioadă determinată, iar candidații se pot înscrie până joi la prânz, la Serviciul de Resurse Umane.

 

Spitalul Județean de Urgență Buzău a anunțat scoaterea la concurs a unui nou post de personal nemedical. De această dată este vorba despre un post temporar vacant, de inginer gradul 1A, la biroul tehnic al spitalului, pentru care înscrierile se pot face până la data de 11 octombrie, ora 12.00, la Serviciul de Resurse Umane al unității medicale.

Pentru a ocupa acest post, candidații trebuie să dețină diplomă de licență în domeniul inginerie și management și să aibă o vechime de 6 ani și 6 luni în specialitate. De asemenea, este necesar să dețină un certificat de absolvire – inspector protecția muncii și a un certificat de absolvire – cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, precum și cunoștințe de operare PC.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere adresată managerului, copie după actul de identitate, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, un document care să ateste vechimea în specialitate, cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere a titularului că nu are antecedente penale, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, un CV și chitanța care să ateste plata taxei de concurs, în valoare de 50 de lei.

 

După finalizarea perioadei de înscrieri, în data de 15 octombrie, se va anunța rezultatul etapei de selecție a dosarelor, iar cei nemulțumiți pot depune contestații până a doua zi. Pe 17 octombrie vor afișate rezultatele finale ale selecției celor care vor intra în examenul propriu-zis.

Proba scrisă va avea loc pe 19 octombrie, cu începere de la ora 10.00, aceasta constând în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test grilă, pe baza bibliografiei sau tematicii de concurs. Rezultatele obținute de candidați în urma acestei probe se vor afișa pe 22 octombrie, iar până pe 23 octombrie, cei nemulțumiți de modul în care au fost notați vor putea depune contestații, ale căror rezultate vor fi anunțate în ziua următoare.

Pe 25 octombrie este programată proba de interviu, ale cărei rezultate vor fi afișate a doua zi, iar rezultatele finale ale concursului vor fi cunoscute pe 31 octombrie, după soluționarea eventualelor contestații.

 

La ambele probe, candidații trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte din maximul de 100, cei care nu reușesc să atingă acest barem fiind declarați respinși. Postul îi va reveni candidatului care va obține cea mai mare medie generală în urma susținerii celor două probe.

La proba scrisă, care va se va susține pe 19 octombrie, la sediul spitalului, candidații trebuie să fie prezenți în sală la ora 9.30, când se va face apelul nominal și verificarea candidaților, pe baza documentului de identitate.

Cei care doresc să afle relații suplimentare o pot face adresându-se direct Serviciului de Resurse Umane al unității medicale sau apelând la numărul 0238.720.689, interior 166.

Între timp, au fost anunțate și rezultatele finale pentru celelalte cinci posturi de referenți, consilier juridic și muncitor necalificat, pe care spitalul le mai scosese la concurs. În urma susținerii probelor a rămas un singur post neocupat, cel de referent de specialitate gradul III la Biroul de Achiziții, după ce, unul dintre candidații înscriși nu s-a prezentat la proba scrisă, iar celălalt nu a reușit să obțină decât 11 puncte la această probă, fiind astfel respins.

 


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*