SJU Buzău caută șef de serviciu pentru Resurse Umane

25 septembrie 2018 | 0 comentarii |

Concursul de angajare se va susține începând cu data de 15 octombrie, iar până pe 5 octombrie, candidații interesați de acest post își pot depune dosarele.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău continuă seria angajărilor de personal nemedical, la începutul acestei săptămâni fiind publicat anunțul privind scoaterea la concurs a unui nou post vacant. De această dată este vorba de un post de șef serviciu Resurse Umane, iar concursul va debuta la jumătatea lunii viitoare. Până atunci, este în desfășurare perioada de înscrieri, iar candidații sunt așteptați să își depună dosarele la respectivul serviciu, până la data de 5 octombrie.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină o cerere adresată managerului spitalului, o copie după actul de identitate, copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau un document care să ateste vechimea în specialitate, cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere a candidatului din care să reiasă ca acesta nu are antecedente penale care îl fac incompatibil cu funcția, adeverință medicală, eliberată cu cel mult 6 luni înainte, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și un CV.

 

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să aibă diplomă de licență în domeniul economic sau juridic și o vechime de cel puțin doi ani în specialitate. De asemenea, este necesar să dețină un certificat de absolvire a unui curs de expert în legislația muncii și un certificat de absolvire a programului de perfecționare în managementul spitalicesc.

Dosarul cu documentele menționate mai sus trebuie să fie depus la compartimentul Resurse Umane de la sediul SJU Buzău, până la data de 5 octombrie, urmând ca pe 8 octombrie să aibă loc selecția dosarelor, iar pe 9 octombrie să fie anunțate rezultatele. Contestațiile vor putea fi depuse pe 10 octombrie, iar acestea vor fi rezolvate până pe 12 octombrie, când se vor publica listele finale cu candidații care au fost admiși pentru a susține concursul.

Proba scrisă va avea loc trei zile mai târziu, pe 15 octombrie, începând cu ora 10.00, candidații trebuind însă să fie prezenți în sala de examen de la SJU Buzău, cel târziu la ora 9.30, pentru efectuarea apelului nominal și verificarea identității, pe baza buletinului sau a cărții de identitate.

 

Rezultatele probei scrise se vor afișa pe 16 octombrie, până pe 17 se vor putea depune contestațiile, iar pe 18 octombrie vor fi publicate rezultatele finale la această probă.

Va urma proba de interviu, pe 19 octombrie, ale cărei rezultate se vor anunța pe 22 octombrie, iar candidații nemulțumiți vor putea depune contestații până pe 23 octombrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate pe data de 25 octombrie.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă realizate pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs. Pentru a promova la proba de interviu, candidații trebuie să obțină la scris cel puțin 70 de puncte din 100 posibile. Același barem minim de promovare este valabil și în cazul interviului. Va fi declarat admis candidatul care va obține cea mai mare medie generală.

Relații suplimentare despre acest concurs pot fi aflate de la compartimentul de Resurse Umane al spitalului, tel. 0238 720 689, interior 166.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*