Spitalul de Psihiatrie Săpoca scoate la concurs 14 posturi vacante

9 noiembrie 2019 | 0 comentarii |

Unitatea medicală organizează două sesiuni de concurs pentru ocuparea a două posturi de psiholog, unul de asistent social și 11 posturi de personal nemedical.

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Suguranță Săpoca organizează, la sfârșitul acestei luni și începutul lunii viitoare, două concursuri  pentru ocuparea a 14 posturi contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată.

Astfel, la serviciul RUNOS al unității medicale se pot depune, până pe 19 noiembrie, dosarele de înscriere pentru participarea la concurs pentru: 1 post de psiholog practicant în cadrul secției Psihiatrie VII (Cod Penal); 1 post de psiholog specialist în cadrul CSM (ambulatoriu) adulți Buzău, 1 post de asistent social în cadrul CSM – copii Buzău, 1 post de registrator medical principal – Serviciul de evaluare și statistică medicală și 1 post de statistician medical principal în cadrul aceleiași secții.

În cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere se va face selecția acestora și se vor afișa listele cu candidații care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului pentru care optează.

Proba scrisă va avea loc pe data de 26 noiembrie, cu începere de la ora 10:00, iar pe 29 noiembrie, la aceeași oră, candidații la posturile de psiholog și asistent social care au obținut punctaj de admitere vor susține interviul.

În aceeași zi, candidații care au promovat proba scrisă pentru posturile  de registrator medical principal și statistician medical principal vor susține proba practică. Cei care vor trece cu bine și de această probă vor susține interviul pe data de 4 decembrie.

 

Până pe data de 21 noiembrie, ora 16:00, la secretariatul comisiei de concurs (Serviciul RUNOS) al unității medicale se pot depune dosarele de înscriere la concursul organizat de unitatea medical pentru 1 post de economist gradul I în cadrul Serviciului managementul calității serviciilor medicale pentru secția Săpoca, 1 post referent de specialitate gradul II în domeniul juridic în cadrul aceluiași serviciu, 1 post de casier debutant – secția Săpoca, 1 post de zidar IV în cadrul secției Nifon, 1 post de electrician III în cadrul secției Săpoca, 1 post fochist I în cadrul secției Săpoca, 1 post de fochist II în cadrul secției Ojasca, 1 post  fochist IV în cadrul aceleiași secții și 1 post paznic în cadrul secției Nifon.

Proba scrisă va avea loc în data de 29 noiembrie, iar cei care vor obține punctaj de promovare vor susține interviul pe data de 3 decembrie.

Dosarele de înscriere la concurs vor conține, obligatoriu, o cerere de înscriere; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului; copiile diplomelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 zile anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; curriculum vitae; chitanța de achitare a taxei de concurs.

Amănunte despre concurs și condițiile specifice de participare, bibliografia și tematica specifică fiecărui post pot fi consultate pe site-ul oficial al spitalului, categoria concursuri.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*