Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca organizează concurs de promovare în funcție

15 septembrie 2020 | 0 comentarii |

Examenul de promovare va avea loc în data de 28 septembrie, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a unității medicale.

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca anunță organizarea concursului de promovare în funcție a personalului contractual medical, nemedical, auxiliar și TESA care îndeplinește condițiile de participare, în conformitate cu Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, Ordinul MS nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul bugetar, Legea 153/ 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade și  trepte profesionale în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, aprobat prin dispoziția nr. 7/10.01.2018.

 

Potrivit anunțului postat pe site-ul oficial al spitalului, examenul – proba scrisă – se va organiza în data de 28 septembrie, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a unității medicale, pentru următoarele poziții:

1. Referent gr. I A în Economist debutant – Biroul Achiziții Publice;

2. Economist debutant în Economist gr. II – Serviciul Financiar-contabilitate, vechime în specialitate 6 luni;

3. Economist gr.I în Ec. gr.IA -Serv. Evaluare și Statistică Medicală, vechime în specialitate 6 ani și 6 luni;

4. Casier debutant în Casier – Serviciul Financiar-contabilitate, vechime în specialitate 6 luni;

5. Psiholog practicant în Psiholog specialist – C.S.M. Buzău, vechime în specialitate 4 ani;

6. Asistent medical PL debutant în Asistent medical PL- Psihiatrie II acuți Săpoca, vechime în specialitate 6 luni;

7. Asistent medical PL debutant în Asistent medical PL- Neurologie Săpoca, vechime în specialitate 6 luni;

8. Asistent medical PL debutant în Asistent medical PL- Psihiatrie IV- acuți Nifon, vechime în specialitate 6 luni;

9. Asistent medical PL debutant în Asistent medical PL- Psihiatrie VII- art.110 CP Ojasca, vechime în specialitate 6 luni;

10. Infirmieră debutantă în Infirmieră – Neurologie Săpoca, vechime în specialitate 6 luni;

11. Infirmier debutant în infirmier Psihiatrie VII- art.110 CP Ojasca, vechime în specialitate 6 luni;

12. Infirmieră debutantă în infirmieră – Compartiment Îngrijiri Paliative Ojasca, vechime în specialitate 6 luni;

13. Muncitor calificat IV ( tâmplar) în Muncitor calificat III (tâmplar) – Muncitori Ojasca, vechime în specialitate 3 ani;

14. Muncitor calificat II (instalator sanitar) în Muncitor calificat I (instalator sanitar) – Muncitori Ojasca, vechime în specialitate 9 ani.

 

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Serviciul RUNOS al spitalului, până la data de 18.09.2020, orele 16.00, dosarele de înscriere, care vor conține în mod obligatoriu următoarele documente: cerere de participare la examen în vederea promovării; copia actului de identitate; adeverință din care să reiasă vechimea în specialitate.

Bibliografia pentru concurs, pentru fiecare poziție în parte, poate fi consultată pe site-ul oficial al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, la secțiunea „Concursuri” – Anunț promovare, iar informații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității medicale, la telefon 0238/528145/6/7, interior 115.

 

 

 


Adaugati un comentariu


 

*