Spitalul Săpoca angajează kinetoterapeuți

23 iunie 2021 | 0 comentarii |

Două posturi sunt scoase la concurs de unitatea medicală, iar cei care doresc să le ocupe își pot depune dosarele de înscrire până pe data de 6 iulie, la Serviciul RUNOS. 

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca (SPMSS) organizează concurs de angajare, pe perioadă nedeterminată, a unui kinetoterapeut debutant (S) și a unui kinetoterapeut (S) în cadrul Compartimentului de Recuperare, medicină fizică și balneologie al unității medicale.

Dosarele de înscriere se vor depune la Secretariatul Comisiei de concurs din cadrul Serviciului RUNOS, până pe data de 6 iulie, ora 16.00, și trebuie să conțină o cerere adresată conducătorului unității medicale, o copie a actului de identitate sau a altui document care atestă identitatea, copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și îndeplinirea condițiilor specifice postului, copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, cazierul judiciar, adeverință medicală, curriculum vitae, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și chitanța de achitare a taxei de concurs, în valoare de 50 de lei.

 

Rezultatul selecției dosarelor va fi publicat pe site-ul oficial al spitalului în data de 7 iulie, iar candidații nemulțumiți pot depune contestații în data de 8 iulie, în ziua următoare fiind afișat rezultatul acestora.

Candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor se vor prezenta la proba scrisă în data de 15 iulie, la ora 10.00, iar rezultatele vor fi publicate a doua zi. Până pe 19 iulie se pot depune contestații, iar pe 20 iulie se vor cunoaște rezultatele finale la proba scrisă. Cei care vor promova această probă vor susține un interviu, în data de 21 iulie, la ora 10.00, iar în aceeași zi vor cunoaște și rezultatele. După rezolvarea eventualelor contestații, pe 23 iulie se vor afișa rezultatele finale ale concursului, iar dacă vor fi mai mulți candidați promovați, selecția se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.

Detalii suplimentare despre concurs, bibliografie și fișa postului sunt afișate pe pagina oficială de web a SPMS Săpoca, secțiunea „Concursuri” sau pot fi obținute de la Servicul RUNOS, la tel: 0238-528.145/6/7, int. 136.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*