Spitalul Săpoca organizează examen de promovare în grad a personalului contractual

25 martie 2023 | 0 comentarii |

Examenul va avea loc pe data de 10 aprilie, în sala de ședințe a unității medicale, iar angajații care îndeplinesc condițiile de participare își pot depune dosarele de înscriere la Serviciul RUNOS, până pe data de 3 aprilie.

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca anunță organizarea unui examen de promovare în grade și trepte profesionale a personalului contractual, pentru mai multe funcții pentru care angajații unității medicale îndeplinesc condițiile de participare, conform Hotărârii 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a Ordinului MS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice, a Legii 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade și trepte profesionale în cadrul SPMS Săpoca.

Candidații care își depun dosarele de înscriere la examen până pe data de 3 aprilie 2023, la Biroul RUNOS al unității medicale și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, vor susține examenul în data de 10 aprilie, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe a spitalului.

 

Astfel, un asistent social care are o vechime de 5 ani în sectorul sanitar poate deveni asistent social principal în cadrul Centrului de Sănătate Mintală (CSM) Buzău dacă promovează examenul scris, iar funcția de arhivar debutant în cadrul Seviciului Administrativ se transformă în arhivar pentru angajatul care are o vechime de 6 luni în specialitate și promovează interviul.

În cadrul secției Ojasca a spitalului, un muncitor calificat Fochist II va putea fi promovat ca Fochist I (vechime de 9 ani) dacă promovează examenul, un Fochist III va avansa la Fochist II (vechime în specialitate 3 ani), iar un muncitor calificat Bucătar III va deveni Bucătar II (vechime 6 ani) în urma obținerii punctajului de promovare.

Pentru secția Nifon se organizează examen de promovare din funcția de muncitor calificat III electrician, în muncitor calificat II electrician pentru persoanlul cu 6 ani vechime în specialitate și de promovare din muncitor calificat zidar IV în zidar III, pentru cei care au o vechime de 3 ani în specialitate.

Avansarea pe o treaptă superioară va avea loc în urma promovării examenului scris la care candidații  trebuie să obțină punctajul stabilit prin legislația în vigoare.

Bibliografia necesară a fost publicată pe pagina oficială de web a SPMS Săpoca, AICI.

 


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*