Spitalul Săpoca scoate la concurs trei posturi de asistent medical șef de secție

19 aprilie 2022 | 0 comentarii |

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse la Servicul RUNOS al untății medicale, până pe data de 5 mai, iar concursul propriu-zis va fi organizat în perioada 16-26 mai, la sediul unității medicale.

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical principal șef de secție, pe perioadă nedeterminată, pentru Secția Psihiatrie V-cronici Ojasca, Secția Neuropsihiatrie infantilă Ojasca și Centrul de Sănătate Mintală – adulți Buzău.

Pot participa la concurs asistenții medicali care au gradul de asistent medical principal și dețin Diplomă de licență în domeniul medical și ai cel puțin 3 ani vechime în profesia de asistent medical sau cei care au obținut o diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în domeniul medical și au 5 ani vechime în profesia de asistent medical, precum și cei care au obținut diploma de absolvire a unei Școli sanitare postliceale (și diplomă de Bacalaureat) și au cel puțin 5 ani vechime în funcția de asistent medical.

De asemenea, candidații trebuie să fie membri ai O.A.M.G.M.A.M.R. și să dețină certificatul vizat de organizația profesională pe anul în curs, aviz de liberă practică și asigurare de malpraxis.

 

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune, în perioada 19 aprilie – 5 mai 2022, la Secretariatul Comisiei de concurs, din cadrul Serviciului RUNOS al unității medicale. Dosarul va cuprinde o cerere de înscriere adresată conducătorului unității medicale; curriculum vitae; copie a actului de identitate în termen de valabilitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor; cazierul judiciar; adeverință medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; acord cu pribire la prelucrarea datelor cu caracter personal; chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 50 lei.

 

Concursul se va desfășura conform calendarului  afișat pe pagina web al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de siguranță Săpoca, în perioada 19 aprilie-26 mai 2022, parcurgând etapele de înscriere (19 aprilie-5 mai), de validare a dosarelor de înscriere (5-10 mai) și de promovare a probelor de concurs: proba scrisă, o proba practică și interviu. Proba scrisă se va susține la data de 16 mai, începând cu ora 9.00, iar rezultatele finale, după rezolvarea eventualelor contestații, vor fi afișate pe 18 mai. Candidații care sunt admiși la această probă vor susține, pe 19 mai, proba practică. Cei care vor trece cu bine și de această probă vor susține interviul în data de 24 mai, iar după soluționarea eventualelor contestații, pe 26 mai se vor afișa rezultatele finale ale concursului.

În cazul în care vor fi mai mulți candidați care vor obține punctaj de promovare, posturile vor fi ocupate de cei care vor avea cele mai bune rezultate finale.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0238528145/6/7, int. 136, iar tematica, bibliografia și fișa postului au fost postate pe site-ul Spitalului Sapoca, secțiunea „concursuri”.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*